weby pro nejsevernější čechy

Varhany a lesní roh ve Filipově – VIII. ročník festivalu 2014 potřetí

V neděli 20. července 2014 se ve filipovské bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů v rámci VIII. ročníku Mezinárodního festivalu Varhanní duchovní hudba 2014 představila kombinace varhany a lesní roh. Třetí koncert tak nabídl místní premiéru, dle organizátora festivalu, varhaníka Jiřího Chluma, zatím za dobu jeho konání tato kombinace ke slyšení nebyla. Svůj um předevdli hosté z Německa – Reinhard Seeliger hrál na varhany a Manfred Dippmann na lesní roh. Tentokrát byl osobně přítomen donátor festivalu, senátor Jaroslav Sykáček. Repertoár byl opět v rozpětí od 17. až po začátek 20. století. A i tentokrát o každém ze skladatelů zazněla celá řada zajímavých informací.

Za týden opět na slyšenou!