weby pro nejsevernější čechy

Farnost v Jiříkově zahájila obnovu barokní márnice

Římskokatolická farnost Jiříkov v červenci zahájila obnovu zdevastované bývalé márnice u kostela sv. Jiří. V loňském roce se podařilo barokní objekt v centru města v rekordně krátkém čase prohlásit za kulturní památku. Letos získala farnost 591 000 Kč na jeho záchranu. V první etapě firma SIOS z Vilémova vymění poškozený krov, vyzdí korunní římsu a položí novou krytinu z přírodní břidlice. Zbývající stavební práce se provedou v dalších letech. Obnovu barokní sakrální památky z roku 1729 podporuje Ministerstvo kultury z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Město Jiříkov, Biskupství litoměřické a Římskokatolická farnost Jiříkov. 

O záchranu barokní márnice u kostela sv. Jiří usiluje Římskokatolická farnost Jiříkov. „Stávající stavebně-technický stav objektu byl stavebním technikem označen za havarijní. Část střechy i korunní římsy se v minulosti již zřítila. Poškozeny jsou vnější i vnitřní omítky a zdivo je zvětralé. Celkové náklady na obnovu kulturní památky jsou stanoveny na 761 000 Kč. Ačkoli se objekt márnice v Jiříkově nachází na Seznamu ohrožených kulturních památek v České republice, nepodařilo se zajistit finance v plné výši. Letos proto budou provedeny ty nejdůležitější záchranné práce, aby se zabránilo zřícení objektu. Do října 2014 bude obnovena střecha,“ řekl jiříkovský farář páter Jozef Kujan, rektor baziliky ve Filipově a ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově a Rumburku. 

Po odkrytí krovu se potvrdil rozsah předpokládaného poškození nosných trámů střechy márnice. Většina trámů krovu byla dutých a poškozených po napadení dřevokazným hmyzem. „V hrotnici střechy se při demontáži původní krytiny podařilo nalézt dokument o opravě objektu, datovaný rokem 1923. Sepsal jej tehdejší jíříkovský farář P. Anton Friese. Archiválii farnost předá do státního archivu. Do hrotnice se umístí kopie dokumentu spolu se záznamy o stávající obnově,“ uvedl jiříkovský farář J. Kujan. Ve 20. letech 20. století byla bývalá márnice v Jiříkově stavebně upravena a využita pro potřeby pomníku obětí válek. 

Stavba bývalé márnice v Jiříkově je cenná stářím i malebností, s níž tvoří jeden celek s barokním kostelem sv. Jiří. V regionu Šluknovska se jedná o patrně nejstarší stavbu svého druhu. Dvě stě osmdesát pět let stará bývalá márnice se dochovala ve velmi autentické podobě. Konstrukčně zajímavé je, např. zastropení vnitřního prostoru. Autentická je i větší část krovu. Ta pochází z roku 1729, tedy z roku, kdy v habsburské monarchii vládl císař Karel VI., v Čechách se velkolepě slavilo prohlášení Jana Nepomuckého za svatého a v Lipsku měly premiéru Matoušovy pašije od J. S. Bacha. 

Barokní márnice má pětiboký půdorys a stanová střecha byla pokryta původní břidlicí. Stavba o rozměrech 6 x 7m byla postavena roku 1729 současně s kostelem sv. Jiří a hřbitovem. Stavitelem kostela a zřejmě i márnice byl Johann Georg Aichbauer ml. z Prahy, bratr významného českého barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Aichabuer byl současně autorem kostela ve Starých Křečanech a Jilemnici či Buquoyského paláce v Praze. Stavebníkem kostela a márnice byl majitel šluknovského panství Alois Thomas Raimund hrabě Harrach a jeho žena Marie Ernestina hraběnka z Dietrichsteinu.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost Jiříkov

Náměstí 5/2, 407 53 Jiříkov

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz

www.rumburk.farnost.cz

Obnova bývalé márnice u kostela sv. Jiří v Jiříkově

Celkový pohled na márnici

Stav trámů krovu

Stav před zahájením obnovy – pohled na márnici z ulice

Stav márnice před zahájením obnovy

Bývalá márnice před obnovou – detail interiéru

Dobová fotografie márnice před rokem 1923 (archiv ŘKF Jiříkov, nedatováno)

Předání dobového dokumentu z hrotnice rekonstruované márnice