weby pro nejsevernější čechy

Výstava prací žáků ze ZUŠ Rumburk

Dne 12. června 2012 započala v prostorách rumburské městské knihovny výstava výtvarných prací, které stvořili žáci výtvarného oboru na Základní umělecké škole Rumburk.

Úterní vernisáž zahájilo hudební vystoupení žáků ZUŠky, následované krátkým projevem o celé výstavě. Na závěr bylo poblahopřáno čtrnácti absolventům, kteří si odnesli potřes ruky, potlesk, květinu a dobrý pocit. Pěkné by bylo zmínit učitele, díky nimž se vytrvale rozvíjel výtvarný um studentů. Jejich jména zní takto: Ing. Hana Dvorská, Mgr. Pavel Kacafírek a Jitka Dvorská.

Pokud máte zájem okouknout výstavu, můžete tak učinit až do 31.8. A já ji můžu jen doporučit, některé práce stojí opravdu za to.

foto: Jakub Trmal

foto: Ondřej Uher

Tagy