weby pro nejsevernější čechy

Situace kolem úmrtí v rumburské nemocnici se zamotává, doktor Vondráček označil tiskové prohlášení nemocnice za lživé

V souvislosti s tiskovým prohlášením Lužické nemocnice podáváme toto vlastní prohlášení:
sanita

Prohlášení Lužické nemocnice hrubě zkresluje skutečnosti, které provázely úmrtí pacientky v noci z 5. na 6. června 2014.
Jako službu konající lékař jsem převzal večer pacienty, byl jsem informován o jejich stavu a jejich laboratorních výsledcích a podávané léčbě.
V noci kolem půlnoci jsem byl přivolán k náhlému zhoršení stavu pacientky na jednotce intenzivní péče, který neodpovídal předcházejícím výsledkům.
Pojal jsem podezření na chybnou aplikaci léku a po neúspěšné resuscitaci jsem okamžitě zajistil odběry, které by tuto skutečnost prokázaly.
Výsledkem těchto vyšetření a jejich zhodnocení jsem si toto podezření ověřil.
Zjistil jsem následující skutečnosti:
V krvi pacientky byl laboratorně zjištěn vysoký obsah Kália (draslíku) a naopak v infuzi, kde draslík měl být, bylo zaznamenáno jeho nulové množství, což znamená, že draslík byl aplikován přímo do žíly pacientky, což vedlo přímo k zástavě srdce a selhání životních funkcí.
Sestry, která pečovala o pacientku, jsem se dotázal, zda draslík byl aplikován v infuzi, a ona odpověděla, že ano.
Zdůrazňuji, že laboratorním vyšetřením jsem prokázal, že v infuzi draslík nebyl.
Vše jsem prováděl v součinnosti s druhou sloužící sestrou Innou Bakoveckou.
Výsledky mého podezření včetně laboratorních výsledků jsem ráno oznámil zástupci primáře, primáři i hlavní sestře nemocnice.

Při následné ranní kontrole jsem zjistil, že důkazy dosvědčující chybnou aplikaci léku, například infuzní lahev, infuzní set, atd.) byly vyhozeny v odpadcích, a proto jsem požádal jednu z ranních sester, aby infuzní sety znovu zajistila z odpadu. Všechny důkazy (infuzní lahev, infuzní sety atd., laboratorní výsledky. atd.) jsem zajistil a předal vrchní sestře.

Tímto vyjádřením chci vyslovit vážné námitky k prohlášení nemocnice, která všechny skutečnosti zamlžuje a zkresluje.
Jsem přesvědčen, že jsem svým postupem přispěl k odhalení vážného pochybení sestry, a tím jsem zabránil jejímu dalšímu působení v nemocnici.
V žádném případě jsem její skutky nekryl a v rozporu s prohlášním nemocnice tvrdím, že k odhalení nedošlo duchapřítomností středního zdravotnického personálu, ale činností lékaře.

Tyto skutečnosti jsou i součástí vyšetřovacího spisu.

Rozhodně odmítám spekulace, ať již ze strany vedení nemocnice či ze strany médií, že jsem o činnosti této zdravotní sestry věděl, že jsem její skutky kryl a zatajoval důkazy.

Jsem připraven bránit se i soudní cestou proti těmto tvrzením majícím charakter závažné a hrubé pomluvy, protože tato tvrzení vážně poškozují mou bezúhonnou pověst lékaře a odborníka a ohrožují mě tak profesně, společensky i na samotné existenci.

V Rumburku 22/8/2014

Mudr. Petr Vondráček
Ina Bakovecká