weby pro nejsevernější čechy

Rumburská vycházka za významnými dřevinami II

Spolek přátel Rumburku uspořádal ve čtvrtek 2. 10. 2014 druhé pokračování komentované vycházky za nejvýznamnějšími dřevinami Rumburku. Díky zahradní architektce Ivě Jaburkové ze Šluknova se dvacítka zájemců seznámila s cennými dřevinami bývalé zahrady u bývalého tzv. Anglického domu, dále s dřevinami poblíž sídliště Na Valech a parčíkem u kostela sv. Bartoloměje. Vedle dřevin vysázených v 19. století se ukazovala i novodobá zeleň pocházející z 80. let 20. století. Vyprávění doplnily ukázky historických fotografií a plánů, které dokumentovaly proměny jednotlivých prostranství. Na hodinu a půl trvající putování se vedle obyvatel města vydali i turisté z Hradce Králové. Třetí vycházka za rumburskými dřevinami se uskuteční na jaře 2015. Tentokrát bude směřovat k parku u Základní umělecké školy v Růžové ulici a do někdejšího lesoparku na Strážném vrchu. 

Klára Mágrová 

Více informací k činnosti Spolku přátel Rumburk sdělí: 

Mgr. Filip Mágr, spolekpratelrumburku@seznam.cz, GSM +420 723 959 516

Vycházka za významnými dřevinami II – 2. 10. 2014 (foto Filip Mágr):