weby pro nejsevernější čechy

Z Čech do Meklenburgu (varnsdorfská rodina Palme)

V pondělí 6. října 2014 proběhla v Městském divadle ve Varnsdorfu další z akcí KPMV, tentokrát hojně navštívená přednáška s názvem Z Čech do Meklenburgu o osudech rozsáhlé a významné varnsdorfské rodiny Palme. Pokud to nevarnsdorfským nic neříká, pak vězte, že Alois Palme (1793–1864) byl autorem knihy Varnsdorf a jeho historické pamětihodnosti od založení až do roku 1850, tudíž kronikářem města. Přednášející, pan Manfred Rohde z Meklenburska-Předního Pomořanska (konkrétně ze zámku Kalkhorst), je jedním z potomků rodiny Palmeových, ač ne přímo zmíněného kronikáře.

Před samotnou přednáškou se uskutečnilo slavnostní odhalení sochy, nově zdobící čerstvě vymalovaný prostor u šaten. Autorem múzy je Miloš Kubišta, odhalení se ujal režisér Pavel Göbl.

Samotná přednáška by měla být součástí nejnovějšího čísla Mandavy (která, jak předpokládám, bude za cca měsíc představena na Knižních minitrzích). Osudy rodiny, jejíž členové tvořili nemalou část místních obyvatel a různorodou skupinu od sedláků přes rychtáře až po kněze, by byly zajímavé i tehdy, kdyby jeden z nich, historik-samouk, nenapsal uvedenou kroniku města. A pro mne bylo opravdu šokující, když se na promítací ploše objevil dům, ve kterém určitou dobu předkové přednášejícího také žili – kdo mohl mít tušení, že kupujeme takovou část historie města?