weby pro nejsevernější čechy

Ocenění Společnost přátelská rodině pro Loretu Rumburk

Třetí ocenění během čtrnácti dnů už je na pováženou, tak jen krátce.Loretánské slavnosti 2014 v Rumburku (foto Klára Mágrová) Na Krajském úřadě v Ústí nad Labem byly ve středu 8. 10. 2014 vyhlášeny výsledky soutěže Společnost přátelská rodině.  V Ústeckém kraji si ocenění převzala Loreta Rumburk, ZOO Děčín, Kulturní zařízení Kadaň, Jesle a školka Raduška z Kadaně a 15. základní škola v Mostě. Celorepublikovou soutěž pořádá od roku 2007 občanské sdružení Síť mateřských center (www.familyfriendly.cz). U nominovaných společností se hodnotily mimo jiné prorodinné aktivity, zdravé prostředí, ekologické chování, zapojení do rozvoje regionu a sladění rodinného a pracovního života. Vedle obsáhlého dotazníkového šetření a analýzy dokumentů došlo v průběhu roku i na osobní návštěvu hodnotitelů. S výjimkou Lorety Rumburk byly oceněny velké organizace zřizované městem a zaměstnávající desítky zaměstnanců. Loretu Rumburk do soutěže nominovalo Mateřské centrum Větrník z Rumburku.

Čeho je ocenění dokladem? Že se v Loretě Rumburk myslí na rodiče, děti i seniory, ať už rodinným vstupným, dětským koutkem, místem pro kojení, nekuřáckým prostředím, možností třídit odpad, nebo pořádáním kulturních akcí a spoluprací s dalšími nestátními neziskovými organizacemi. Při prohlídkách se nezapomíná na děti a školáky a hledají se cesty, jak jim pobyt v kulturní památce zpříjemnit.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz