weby pro nejsevernější čechy

Prolínání Světů 2014 [jaký to bylo píše organizatorka Irena Kubicová]

Druhý ročník konference věnované osobnímu rozvoji, partnerským vztahům a rodině proběhl v Krásné Lípě v sobotu 18. října 2014.Konferenční prostory ops České Švýcarsko hostily celkem 104 účastníků, což značí velký zájem o nabízená témata, zároveň ještě nespadá pod masovou akci, takže atmosféra byla vynikající, byl prostor pro diskuzi, sdílení.

Většina účastníků byla ze Šluknovského výběžku a to nás velmi těší a motivuje.
Děkuji všem lektorů, účastníkům a podporovatelům konference, bez jejichž přispění by se akce v této podobě nemohla konat. Zvláště pak Městu Krásná Lípa, Schrodingerovu institutu a společnosti Lesy ČR.
Za občanské sdružení Krásnolipsko
Mgr. Irena Kubicová