weby pro nejsevernější čechy

Odhalení pamětních desek padlým první světové války Dolních Křečan

V neděli 16. listopadu 2014 v odpoledních hodinách proběhl slavnostní akt odhalení a žehnání pamětních desek padlým první světové války Dolních Křečan. O finiši prací na umístění desek a historii místa jsme díky Ester Sadivové informovali, takže zbývá snad jen dodat, že lidí se sešlo na nynější zvyklosti poměrně hodně. Při mši byla kaple svaté Alžběty Durynské (nově doplněná sochou této světice) plná a řada lidí čekala ještě venku. Po mši Ester poděkovala všem, kteří se na připomínce dalšího kousku místní historie podíleli, včetně přítomným stále-ještě-starostovi a stále-ještě-místostarostovi Města Rumburk (město obnovu financovalo). Poděkování se dostalo i mistru kameníkovi, který společně s členy Svazu c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české desky odhalil a poté je rumburský děkan P. Pavel Kadlečík požehnal.

Pokud jsem dobře postřehl, dalším místem, kde se budeme moci opět setkat, má být Valdek.