weby pro nejsevernější čechy

Piktogram

Řekněme si to na rovinu: úroveň streetartu je ve výběžku na velice nízké úrovni. Důkazem budiž tato halabala nastříkaná píča na jednom z rumburských nároží.

Takhle teda ne. Jestli se nemíníte učit, jestli nechcete pilovat styl, jestli nemáte fantazii, tak senatoračivysertevykašlete.

Nemusíte být hned jako banksy, vezmete-li ten úvodní piktogram, stačí když budete alespoň tak kreativní jako Fefík:

12

Pro začátek tedy můžeme nabídnout prostor pro první teoretický i praktický workshop. A nemusí to být nutně pouze na píču.