weby pro nejsevernější čechy

MAS Šluknovsko mění po deseti letech své činnosti název

Dříve MAS Šluknovsko, nyní MAS Český sever, z. s. Všechny členy, přátele a příznivce Místní akční skupiny Šluknovsko bychom chtěli informovat, že na výroční Valné hromadě v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu dne 2. prosince byla schválena změna názvu. Tato změna byla vyvolána jednak změnou občanského zákoníku a nutností přetransformovat svou právní subjektivitu z občanského sdružení v zapsaný spolek; jednak rozšířením své působnosti z původních 18 obcí na Šluknovsku na 41 obcí, ležících kromě Šluknovska na Děčínsku a Novoborsku v sousedním Libereckém kraji.

Před rokem jsme vyhlásili soutěž o nový název s požadavkem na jeho srozumitelnost a výstižnost. Obdrželi jsme 14 návrhů, z nichž představenstvo vybralo nejvhodnější tři názvy. Členská základna pak byla vyzvána k hlasování. Autor vítězného názvu MAS Český sever, z. s. (zapsaný spolek) pan Jiří Stejskal z Jiřetína pod Jedlovou obdržel za největší počet odevzdaných hlasů dárkový koš s regionálními výrobky na zmíněné Valné hromadě MAS. Nebyl však sám, spolu s ním převzali dárkový koš milí hosté paní Libuška Hlinková ze Starých Křečan, pan Hynek Raichart z Vilémova a pan Mgr. Filip Mágr z Rumburku. Právě oni totiž figurují na zakládající listině MAS Šluknovsko, která byla podepsána přesně před deseti lety. Ano, uteklo to jako voda, je nám už deset roků!

Na Střelnici jsme bilancovali svou dosavadní historii, tj. období počátku naší činnosti, dále podpořené projekty z PRV ČR, osy IV Leader, dále všechny projekty spolupráce – ukončené i probíhající, ale i naše další aktivity. Současně jsme projednali návrh nových stanov, které jsou nezbytnou součástí změny naší právní formy.

Po letošních říjnových komunálních volbách došlo rovněž k personálním změnám v představenstvu MAS. Po skončení Valné hromady proběhla schůzka devítičlenného představenstva, které si poté zvolilo svého předsedu – stal se jím pan Ing. Miroslav Jemelka, dříve starosta Dolní Poustevny.

Členy MAS, realizátory podpořených projektů, ale i širokou veřejnost chceme upozornit, že nový název si vyžádá také změnu našich internetových stránek a e-mailových adres. Tyto změny si však vyžádají ještě určitý čas. Do té doby stále platí naše dosavadní kontaktní údaje: www.mas-sluknovsko.cz, e-mail massluknovsko@atlas.cz, telefon do kanceláře 724 778 296. O zavedení nových údajů Vás budeme včas informovat.

Všem členům i přátelům MAS přejeme šťastné vykročení do nového roku 2015 a do další desítky!