weby pro nejsevernější čechy

Viditelný výsledek rumburského zastupitelstva: zimák nevybuchne a bude otevřen i 26/12

Sál rumburské Střelnice se včera odpoledne (18/12/14) řídce zaplnil při jednání městského zastupitelstva. Mezi diváky byl i bývalý starosta a několik bývalých zatupitelů, jako na srazu abiturientů). A celé jednání bylo takové opatrné, jako by se mužstva pouze oťukávala před nějakým důležitým utkáním. Zastupitelé tak mimochodem schválili i usnesení o rozpočtovém provizoriu na začátek příštího roku. Jednou z položek, u které se zastavili, byla částka určená na rekonstrukci strojovny zimního stadionu.

Znělo dost dramaticky, když se debata točila kolem unikajícího čpavku z chladícího zařízení.

Nevím, jestli to rumburáky uklidní, ale výběžek(eu) následně hovořil se šéfem SRASu, panem Kucerem, který nám řekl, že únik z tohoto zařízení je monitorován néjméně osm let. Že zařízení je průběžně přetěsňováno každé dva roky a že roční únik čpavku do ovzduší je dle poslední revizní zprávy několik desítek kilogramů ročně (přesnější číslo zaznělo na zastupitelstvu, a to 110 kg).

A nevím, jestli rumburáky uklidní, když ocituju část reportáže (skoro deset let staré) z Rumburských novin o cvičení, které simulovalo únik čpavku právě na kluzáku:

Kdo však čekal akční a dramatický zásah, vyskakování hasičů z aut ještě za jízdy, řízné povely velitelů, svižné pobíhání hasičů v chemických oblecích a záchranu lidského života v poslední minutě, byl zklamán. Jednalo se jen o součinnostní cvičení záchranných složek, které mělo odhalit nedostatky v komunikaci mezi nimi a sladit postupy, kdyby doopravdy k takto nebezpečné situaci došlo. Proto se nic z akčních scén nekonalo.
Hasiči se po příjezdu na místo zvolna převlékli do speciálních protichemických obleků, v klidu „zachránili“ otráveného muže, ucpali kanalizaci, aby zabránili čpavkové vodě do ní proniknout a pokryli část budovy stadionu vodní clonou, aby naředili případný mrak plynu.

(RN 14/2005)

Každopádně včerejší zastupitelstvo schválilo na nejnutnější výdaje k zajištění bezpečnosti provozu strojovny zimního stadionu částku sto padesát tisíc korun.

Dodejme, že rekonstrukce stávajícího zařízení by podle šéfa SRASu přišla na necelé dva miliony, výměna zařízení za modernější pak skoro čtyři miliony.

K zimáku se potom zastupitelstvo vrátilo ještě jednou, když při diskusi občanů vznesl pan Andrle dotaz, zda je v pořádku, aby bazén i kluziště byly po celé vánoční svátky uzavřené.

Dnes se vedení těchto zařízení rozhodlo, že zimní stadion bude otevřen ve druhý svátek vánoční 26. 12. od 10.00 do 18.00.

Pokud tedy vaše ratolesti dostanou pod stromeček brusle, mohou si je tam vyzkoušet.

PS. K úniku čpavku nedochází do prostoru haly, zásobník je umístěn na střeše. Navíc hlásiče fungují spolehlivě. A že byste nepostřehli štiplavý zápach čpavku je téměř vyloučené.