weby pro nejsevernější čechy

Farnost v Jiříkově zachránila barokní márnici

 V Jiříkově skončila první etapa záchrany barokní márnice z roku 1729. Jedinečná sakrální památka regionu u kostela sv. Jiří se v letošním roce dočkala obnovy korunní římsy a silně poškozeného krovu a dále nové krytiny z přírodní břidlice.Márnice po dokončení prací 13. 11. 2014 Díky těmto pracím se podařilo zachránit pětiboký objekt, která patří mezi nejstarší stavby svého druhu na Šluknovsku. Stavební práce ve výši 591 000 Kč probíhaly od července do listopadu letošního roku. Provedla je firma SIOPS z Vilémova. Obnovu barokní památky podpořilo Ministerstvo kultury z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, Město Jiříkov, Biskupství litoměřické a Římskokatolická farnost Jiříkov. 

Obnova márnice 28. 8. 2014

Obnova krovu 21. 8. 2014

„Pokud se i v roce 2015 podaří zajistit finance, má jiříkovská farnost v plánu dokončit obnovu fasády a vnějších vápenných omítek. Dojde k osazení oken, dveří a mříží. Opraví se sloupy ohradní zdi, která bezprostředně navazuje na objekt márnice,“ uvedl jiříkovský farář páter Jozef Kujan, rektor baziliky ve Filipově a ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově a Rumburku. Stavba bývalé márnice v Jiříkově je cenná stářím i malebností, s níž tvoří jeden celek s barokním kostelem sv. Jiří. Na Šluknovsku. Stavitelem kostela a zřejmě i objektu márnice byl v 1. polovině 18. století Johann Georg Aichbauer ml. z Prahy, bratr významného českého barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

 

Detail pokládání břidlice 9. 10. 2014

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.loretarumburk.cz 

www.poutni-mista-sluknovsko.cz