weby pro nejsevernější čechy

Otevření rekonstruovaného azylového domu v Rumburku

V sobotu 20. prosince 2014 se uskutečnilo slavnostní otevření rekonstruovaného azylového domu v Rumburku v Pekařské ulici. V 11 hodin přivítal hosty Miroslav Řebíček, předseda Občanského sdružení CEDR komunitní centrum. Po krátkém uvítání se přestřižení pásky ujala Alena Winterová, bývalá místostarostka města Rumburk. V nejvyšším, nově přistavěném patře stavbě požehnal farář Filip Šimonovský a následně si všichni mohli prohlédnout prostory azylového domu.

Dejme tedy prostor tiskové zprávě:

Občanské sdružení CEDR komunitní centrum, k 30. 11. 2014 ukončilo projekt „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku“ CZ.1.06/3.1.00/03.06731. Cílem projektu bylo rozšíření a propojení poskytovaných sociálních služeb, posílení služeb zaměstnanosti a podpora rovných příležitostí v azylovém domě v Rumburku zaměřených na osoby pocházející z vyloučené romské lokality. V rámci projektu byl pořízen a zrekonstruován objekt azylového domu.

Předseda sdružení Miroslav Řebíček k tomu dodává: „Přes všechny těžkosti, které od počátku provázeli tento projekt, se nám ho nakonec podařilo úspěšně dotáhnout do konce. Díky projektu vzniklo kvalitnější a důstojnější zázemí pro uživatele a pracovníky v azylovém domě a zároveň byla kapacita azylového domu rozšířena na 22 lůžek.“ V projektu došlo i k vytvoření zázemí pro pracovníky v terénních programech sdružení. „Našim terénním pracovníkům jsme v azylovém domě vytvořili nové zázemí s tím, že pro rychlejší a kvalitnější poskytování sociální služby na území Šluknovského výběžku, byl z projektu pořízen osobní automobil,“ dodává Řebíček

Projekt byl realizován souladu s cíli a prioritami Integrovaného operačního programu – Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita B. Projekt CZ.1.06/3.1.00/03.06731 „Koupě a rekonstrukce azylového domu v Rumburku“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR.