weby pro nejsevernější čechy

Za betlémy, tentokrát knižně

Těm, kteří se danou problematikou zabývají, asi neřeknu nic nového. Pro ty, kdo si doplňují knihovničku čímkoli, co se otře o náš výběžanský region, by to snad mohla být informace nová. V listopadu 2014 vydala Grada knihu Putování za betlémy České republiky. Svět je malý a o náhody v něm není nouze. Tuhle si Ester sedla k počítači a všimla si, že namátkově informujeme o (nejen) zdejších betlémech. Poslala mi tedy kontakt na znalce a badatele Jana Rodu, že by mohl s lecčím poradit. Zkusil jsem to, on opravdu zkontroloval naše zveřejněné texty o místních betlémech (v kostelích i muzeích), doporučil opravy a úpravy a krom jiného se zmínil o nové knize, že by pro mne mohla být zajímavá. A měl pravdu.

Autoři (Milan Zábranský, Jan Roda a s nimi celá řada dalších) v úvodu upozorňují, že nejde o žádnou encyklopedii či komplexní výčet, ale o „letmý dotek“, průvodce po exponátech, o nichž se mnoho nenamluvilo, a přitom jsou zajímavé a hlavně alespoň někdy k vidění. Na celkových 200 stran připadá nejprve obecný úvod do problematiky a historický exkurz, od strany 37 je přehled vybraných mimopražských betlémů, třetí část od strany 157 tvoří přehled betlémů pražských.

V úvodní části, v přehledu dostupné literatury, potěší zmínky o publikaci, vydané Kruhem přátel muzea Varnsdorf – překlad německého díla Hanse Bergmana Betlémy a betlemáři Šluknovského výběžku (z níž jsem už v textech citoval), i o brožuře Ester Sadivové z roku 2012 Betlémářství na Rumbursku.

To, co ale bude místní zajímat nejvíc, jsou popisy některých konkrétních betlémů. Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov – Filipov, Lobendava, Staré Křečany (jak pan Roda poznamenal, kniha není nafukovací a nebylo možno do ní nastrkat všechno, co by autoři chtěli). Ovšem čtení a prohlížení je to velezajímavé i o jiných přemnohých končinách naší vlasti. Tak se pro informaci podívejte na web vydavatele, zalistujte, a pak vyražte na nákupy.

Pro úplnost oficiální anotace:

Snahou a cílem autorů knihy Putování za betlémy České republiky je seznámit čtenáře s historií vybraných chrámových i lidových betlémů známých betlémářských oblastí České republiky. Důležitým kritériem výběru byla podmínka, aby byl betlém buď trvale, nebo alespoň o Vánocích, vystavován.

K napsání jednotlivých kapitol byli přizváni odborníci z regionů Čech a Moravy. Autoři chtěli tímto dílem vzdát hold tvůrcům známým a neznámým i opatrovatelům betlémů, kteří se zasloužili o to, že uvedená díla můžeme ještě stále spatřit a podělit se se čtenáři o své znalosti a lásku k betlémům.