weby pro nejsevernější čechy

Důstojná pocta mistrovi a příteli

V sobotu 10. ledna 2015 dopoledne v chrámu sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu byla sloužena zádušní mše za Igora Heinze. Před více než stovkou smutečních hostů z řad přátel a příznivců ji celebroval kanovník Alexej Baláž. Skladby zesnulého mistra zahrálo ve skvělé formě sdružení hudebníků a pěvců ze Šluknovského výběžku a sousedního Saska. Ti se sešli právě pro tuto příležitost a pod taktovkou Markéty Englerové vzdali důstojný hold kolegovi, který pro hudební kulturu v našem regionu vykonal veliké dílo. Jako učitel v hudby, jako dirigent, interpret, hudební skladatel i jako badatel. Vedle hudby psal také pohádky těsně spjaté s regionem, je autorem pozoruhodné sbírky básní, cizí mu nebylo ani výtvarné vyjadřování svých pocitů. Světu po sobě zanechal řadu vlastních kompozic, především šest mší a skladby pro děti nazvané „Tolštejnské housličky“. Z objevených skladeb starých regionálních mistrů sestavil „Tolštejnské requiem“, které spolu s dalšími jejich kompozicemi propagoval kde se dalo se „svým“ komorním souborem Capella Adjuvantes příležitostně doplňovaným dalšími hudebníky. Jeho kardinálním dílem knižním je bezesporu publikace „Z hudební minulosti Šluknovska“, mapující slavnou hudební minulost regionu od středověku až po devatenácté století. Tato kniha bude cenným zdrojem informací pro budoucí generace zájemců o kulturní dějiny nejen v našem „koutku“. 

Igor Heinz byl do posledních chvil neúnavný a pracovitý – měl ještě velké plány. K vydání připravoval svou knihu „Pumpotovských“ pohádek, měl rozepsané oratorium Via Dolorosa (oratorio per Soli, Coro, Organo e Orchestra) věnované obětem komunismu… Za svého života měl mnoho přátel, což se projevilo i v den posledního rozloučení. Je tedy velká naděje, že se najdou pokračovatelé, kteří nenechají jeho dílo upadnout v zapomnění. K jeho odkazu se jistě později budou vracet hudební vědci a publicisté, proto dnes ponechme stranou rozsáhlejší rozbory a komentáře a věnujme „našemu“ Igorovi tichou vzpomínku. 

Čest památce mistra Igora Heinze!

Milan Hrabal

Varnsdorf 10. 1. 2015

Foto IŠ: