weby pro nejsevernější čechy

Komentované prohlídky poutní baziliky minor ve Filipově 2015

Od ledna 2015 je možné o víkendu navštívit poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově. Římskokatolická farnost Jiříkov připravila komentované prohlídky chrámu s čestným titulem bazilika minor. Prohlídky jsou určeny českým a německým poutníkům a turistům. Při prohlídkách zazní podrobnosti o historii zjevení Panny Marie ve Filipově dne 13. 1. 1866, zázračném uzdravení Magdaleny Kade a architektonickém významu poutního kostela. Poutníci najdou v chrámu prostor pro ztišení a modlitbu. Prohlídky s průvodcem se konají od středy 14. ledna do úterý 20. ledna 2015 vždy od 13.00 do 16.00 h. Tyto prohlídky souvisí s připomínkou 149. výročí zjevení Panny Marie, k němuž došlo 13. ledna 1866. Od 24. 1. do 31. 3. 2015 je možné poutní kostel ve Filipově navštívit v sobotu od 10.00 do 16.00 h. a v neděli od 13.00 do 16.00 h. Od dubna do října 2015 se otevírací doba v bazilice ve Filipově rozšíří kromě víkendu i na pracovní dny. Vstup na prohlídku je volný.

Přímo na místě zjevení Panny Marie ve Filipově došlo nejprve v letech 1870 – 1873 díky iniciativě kaplana P. Franze Storcha z Jiříkova k výstavbě milostné kaple Uzdravení nemocných. Vedle kaple byl v letech 1873 až 1885 postaven monumentální jednolodní novorománský kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů s dvěma věžemi v průčelí. Dobové zprávy zmiňují, že kapacita kostela je 4 000 osob. Plány poutního chrámu vypravoval architekt Franz Hutzler z Vídně. Stavbu vedl architekt a stavitel Gustav Sachers z Liberce. Po jeho předčasném úmrtí ji dokončil stavitel Josef Hampel z Rumburku. V roce 1926 prohlásil papež Pius XI. poutní kostel ve Filipově za baziliku minor. 

Bazilika minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově při slavnostní mši sv. ve výroční den zjevení Panny Marie (Foto Petr Wittgruber)

Poutní kostel spravuje Římskokatolická farnost Jiříkov. V bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově (obec Jiříkov, okres Děčín) probíhají se v neděli od 10.30 h. a každého 13. dne v měsíci pravidelné mše sv. Od roku 2007 pořádá občanské sdružení Arte Musica a Římskokatolická farnost Jiříkov ve filipovské bazilice mezinárodní festival Varhanní duchovní hudba. Koncerty se konají každou červencovou a srpnovou neděli. Letos se uskuteční 9. ročník festivalu (2014, 2013, . 

Poutní kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově je jedním ze šesti poutních míst ve Šluknovském výběžku. Zdejší poutní kaple vznikly v průběhu 17. až 19. století a jsou spojeny s úctou k Panně Marii a utrpení Ježíše Krista. Vedle mariánských poutních kaplí jsou v regionu Šluknovska velmi početně zastoupeny křížové cesty. Historii poutních kaplí a křížových cest připomíná Expozice církevního umění Šluknovska, která je celoročně přístupná ve vstupní budově mariánského poutního místa Loreta Rumburk.

Mgr. Klára Mágrová

projektová manažerka

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk

Náměstí Dobrovského 379/11, 408 01 Rumburk

mobil: +420 724 072 525

e-mail: loreta.rumburk@seznam.cz

www.poutni-mista-sluknovsko.cz