weby pro nejsevernější čechy

Zrekonstruování křížku na ulici T.G.Masaryka ve Šluknově

Dnes [28/1] jsem šel z práce a nafotil jsem (přiměl mne k tomu můj kamarád Jirka Petrnoušek) nově zrekonstruovaný kříž na ulici T. G. Masaryka naproti závodu Kamenoprůmyslu. Dočetl jsem a a následně opsal jsem toto z info tabule:

Obnova křížku mohla být realizována díky finanční podpoře Ústecké komunitní nadace – příspěvek z oblasti podpory Moje obec, můj kraj, můj domov z prostředků společnosti CENTROPOL ENERGY a.s. se spolupráci s kameníkem Pavlem Jiřenou, uměleckým kovářem Josef Hercíkem, malířem Jiřím Petrnouškem, Technickými službami Šluknov s.r.o. a Odborem rozvoje a ŽP MéÚ Šluknov a organizaci realizoval spolek Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR.

Překlad citátu na soklu křížku:

Vy všichni,
kdo jdete
cestou kolem.

Pohleďte a vizte,
je-li jaká bolest,
jako bolest, jež trápí mne.

Pláč Jeremiášův

(Jeruzalémská bible, žalm 1:12)

Nevím, jestli bude nějaké slavnostní uvedení kříže do naší společnosti.