weby pro nejsevernější čechy

Ententýky

Je stále ještě krátce po volbách. K tomu začátek roku, tedy období, kdy se schvaluje roční rozpočet. Záležitost mnohdy choulostivá, palčivá, problematická a ze zákona povinná. Někde už ho mají, někde ne. Některých si všímají i média, některé projdou i bez zájmu samotných občanů.

spo

V každém rozpočtu je snadné najít položky, do kterých se lze trefovat. Někdy je to až příliš jednoduché. Proč mocná podpora nemocnice (když její představitelé sedí v zastupitelstvu, ba dokonce radě)? Proč příspěvěk na kostel (když farář sedí v zastupitelstvu)? Proč navýšení částky pro divadlo (když jeho bez výběrového řízení znovudosazený ředitel sedí v zastupitelstvu)? Proč přímý příspěvek na fotbalisty (když se o tom kriticky mluvilo ještě před volbami, před kterými byl návrh na mimořádnou podporu FK navíc smeten ze stolu)? Každá z těch věcí může mít své jasné vysvětlení a opodstatnění, stejně jako může mít historii mnohem delší, než jedno volební období.

Zjevně největší vášně kolem rozpočtu Města Varnsdorf budila jedna jediná položka, příspěvek na činnost FK Varnsdorf, a.s. ve výši 2 500 000. Ze strany vedení města byla vznesena řada argumentů pro podporu tohoto rozhodnutí. Propagace města, pozitivní obraz, podpora aktivit mládeže, porovnávání s obdobnými městy, následné vyloučení FK z grantového programu… Poznámky si nikdy nedělám, nějaká doba už uplynula, ale tak nějak jsem si vsugeroval, že snad byla řeč o Vlašimi a Lovosicích, jak velká podpora fotbalu je v těchto městech oproti Varnsdorfu.

Sport mi vůbec nic neříká a nějaký fotbal je mi zcela ukradený, ale když je tenhle týden zatím docela chudý na akce, řekl jsem si, že se zkusím podívat na čísla. Ano, obě města mají své fotbalové kluby, porovnávat jejich úroveň a úspěšnost opravdu nemohu a nechci. A ani nemohu odpřisáhnout, že jsou to opravdu ta města, o nichž byla řeč. Nicméně rozpočty jsem na webech našel. Pravda, ani u Vlašimi, ani u Lovosic se mi nepodařilo najít letošní, tak jsem vycházel z loňských, za Varnsdorf jsem vzal loňský a letošní.

Dopředu nutno říct, že když dva dělají totéž, není to totéž. A to ani v případě, že jde o zákonem stanovenou povinnost. Tudíž snaha porovnat rozpočty různých měst zpočátku vypadla na hodně nešťastný a bláznivý nápad. Jeden rozpočet se dělí jen na příjmy a výdaje, jeden dělí výdaje na běžné a kapitálové, jeden uvádí výdaje provozní a investiční. Jeden uvádí mezisoučty za „obory“, jeden jen za jejich podrobné kategorie. Jeden odděluje do samostatné kapitoly dotace investiční a neinvestiční, jedem rozpočet má ve výdajích samostatnou kapitolu Příspěvky. Navíc s vědomím, že kromě této cesty vede ještě celá řada dalších možných finančních toků v podobě grantů a příspěvků, které by bylo obtížné a zdlouhavé dohledávat a dokumentovat. K tomu stačí jedna pořádná akce ve městě, aby rozhodila příslušnou kapitolu tak, že se stává neporovnatelnou (výstavba stadionu, oprava školy). U mnohých organizací hraje roli zřizovatel – zda provoz zaštiťuje město, kraj, nebo někdo jiný. Smířil jsem se tedy s tím, že jde jen o velmi hrubý nástřel, který přesto může naznačit leccos zajímavého.

Vlašim cca 12 000 obyvatel, pro rok 2014 příjmy 228 522 000 a výdaje 275 512 000, Lovosice necelých 9 tisíc obyvatel, pro rok 2014 příjmy 288 662 700 a výdaje 314 393 000, Varnsdorf kolem 15 000 obyvatel a v roce 2014 byly příjmy 207 867 120 a výdaje 236 467 120. Všichni jasně utrácíme víc, než dostáváme. Co ale zarazí, že největší město má nejnižší příjmy.

Vlašim má 5 mateřských škol (6 880 000 v roce 2014), 2 základní (33 157 000), 2 školní jídelny (3 200 000), ZUŠ (200 000). Lovosice 3 MŠ (17 996 000), 3 ZŠ (6 215 000), 1 jídelnu (965 000), ZUŠ (450 000). Varnsdorf 7 MŠ (5 964 600, v roce 2015 sníženo na 5 383 880), 5 ZŠ (10 648 496, v roce 2015 zvýšeno na 12 302 965), 2 jídelny (1 888 460, v roce 2015 2 038 990). Ve VDF je zřizovatelem ZUŠ kraj, proto v rozpočtu města nefiguruje.

Co se týče položky Tělovýchova, zájmová činnost a rekreace – Vlašim 19 361 000, Lovosice 19 361 000, Varnsdorf v roce 2014 43 430 000 (z toho ovšem 32 145 000 na zimní stadion) a letos 13 535 000. Samotný fotbal 2 000 000 / nezjistitelné, asi podíl ze 3 300 000 / 2014-1 000 000 a 2015-2 500 000, ostatní sportovní oddíly 2 100 000 / podíl ze 3 300 000 / 2014-635 000 a 2015-600 000.

Vypsal jsem si těch položek ještě víc, snad stačí konstatování, že v sociální oblasti jsme na tom zhruba stejně jako ostatní, v bezpečnosti na trojnásobku Vlašimi a dvou třetinách Lovosic, v samosprávě na čtyřech pětinách těchto měst.

Co se tedy týče sportu a fotbalu – nikde nevidím argumentovanou násobně vyšší podporu, ale že bychom měli nějaký extrém, to také nevidím. Možná by bylo zajímavější vztáhnout částku k celkovému objemu rozpočtu příslušného fotbalového klubu, ale už se mi nechce ztrácet čas. Neodpustím si však poznámku k tomu, že Vlašim důsledně odděluje částky na provoz areálu a činnost mládežnických družstev fotbalistů, zatímco Lovosice naopak v rozpočtu nemá konkrétní kluby či sporty jmenovány. A zjevně nebývá upřednostňován jen jeden žánr – Vlašim dává na fotbal 2 miliony a ostatním oddílům 2,1 milionu, zatímco Varnsdorf má v rozpočtu pro ostatní 600 000. Tak nevím, jestli kolem toho bylo třeba tolik humbuku…