weby pro nejsevernější čechy

Českosaské Švýcarsko usiluje o regionální turistické výrobky

Mít své vlastní, typické, pro region Českosaské Švýcarsko tradiční výrobky a napomáhat tak ke zvýšení prestiže této turistické destinace je cílem prvního přeshraničního setkání, které se uskuteční 16. listopadu saském lázeňském městečku v Bad Schandau.
Toto setkání organizuje společnost České Švýcarsko o.p.s. a Informační středisko Národního parku Saské Švýcarsko, protože po obou stranách česko-německé hranice se již několik let objevují aktéři vyvíjející snahu o zvýšení popularity regionálních výrobků a k vybudování vzájemných vztahů mezi výrobci a spotřebiteli. V rámci setkání by měla proběhnout první výměna zkušeností v oblasti aktivit směřujících k podpoře regionálních produktů v přeshraničním chráněném území Českosaského Švýcarska, zástupkyně z Asociace regionálních značek (ARZ) Tereza Wyderka představí projekt „regionální značky“ v České republice a v odpolední části proběhne diskuse, jejímž tématem je výměna zkušeností a strategií podporujících uvádění regionálních výrobků na trh.  
Hlavním cílem regionálního značení výrobků je zviditelnit tradiční regiony (známé např. svou zachovalou přírodou, zdravým prostředím, lidovými tradicemi) a využít jejich socio-ekonomických výhod. Do systému regionálních značek „Domácí výrobky” se od roku 2004 zapojilo již 10 regionů – Krkonoše, Šumava, Beskydy, Moravský kras, Orlické hory, Moravské Kravařsko, Górolsko Swoboda, Vysočina, Polabí a Podkrkonoší. V každém z nich vznikla regionální značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území. Regionální značka pomáhá výrobcům v reklamě a propagaci jejich produkce, s odbytem jejich produktů a v neposlední řadě se zvýšením prestiže výrobků v tuzemsku i v zahraničí prostřednictvím dobrého jména regionu. Značka zároveň posiluje sounáležitost místního obyvatelstva s regionem, podněcuje zapojení obyvatel do dění v regionu a zprostředkovává kontakty mezi výrobci a dalšími lokálními aktéry. Tím, že je region prostřednictvím značky prezentován navenek jako celek, dochází efektivně k posílení jeho image.