weby pro nejsevernější čechy

Překvapivý vítěz za zelenými stoly

Také stolní tenisté každoročně pořádají svůj vánoční turnaj a na sklonku uplynulého roku to byl jeho 37. ročník. V herně technických služeb se na něm sešlo 25 hráčů, ti byli rozlosováni do skupin a dle pořadí pak hráli na dvě porážky. Sítem mnoha utkání prošel překvapivě vítězně Antonín Krejčí. Druhé místo a rovněž nečekané získal nejmladší účastník, teprve dvacetiletý student Martin Charouzek. Teprve za nimi následovali favorité, 3. místo si zajistil V. Chlán, 4. V. Strnad a 5. obsadil L. Žítek. Turnaj útěchy vyhrál M. Dubovecký před J. Charouzkem, následoval třetí A. Ondráček, čtvrtý Č. Charouzek a pátý byl R. Novotný. Sehrán byl i turnaj čtyřher a zajímavostí bylo, že se losovali do dvojic hráči registrovaní s neregistrovanými. Zvítězila dvojice L. Žítek – Č. Charouzek před J. Gerbocem s P. Šimkem a třetí skončili A. Krejčí s J. Svrateckým. Všichni jmenovaní obdrželi ceny a diplomy, které sponzorovali M. Vohnout, P. Šimek a L. Žítek. Občerstvovací stanici ke spokojenosti všech řídil St. Michálek, celkovou organizaci a hladký průběh turnaje zajistil jeho ředitel V. Chlán.