weby pro nejsevernější čechy

Výstava ve Varnsdorfu

Výtvarné umění ze sbírek Muzea Varnsdorf
(14. 9. 2010 – 18. 11. 2010)
Autor výstavy: Josef Rybánský, Oblastní muzeum Děčín, pobočka Varnsdorf
Grafická úprava: Jiří Beran
Vernisáž výstavy se uskuteční v prostorách Městské knihovny Varnsdorf
v úterý 14. 9. 2010 od 18:00
V rámci projektu Varnsdorf minulý a současný se uskuteční pět přednášek z historie
Varnsdorfu a Šluknovského výběžku:
14. 9. Josef ZBIHLEJ, Z minulosti Varnsdorfu od nejstarších dob do roku 1945
21. 9. Josef RYBÁNSKÝ, Výtvarné umění ze sbírek Muzea Varnsdorf
30. 9. Ester SADIVOVÁ, Betlémy a betlémáři Šluknovského výběžku 
5. 10. Igor HEINZ, Dějiny hudby ve Šluknovském výběžku
12. 10. Ľubomír TURČAN, Gotická plastika ve Šluknovském výběžku