weby pro nejsevernější čechy

Černí čápi jsou již na cestě za teplem

Krásná Lípa, 10. 9. 2010 – Černí čápi z Českého Švýcarska a blízkého okolí jsou již na cestě doteplých krajů. Sledování jejich pohybu umožňují kroužky, které byly mláďatům nasazeny běhemhnízdění. Nejnovější hlášení obdržela správa parku v tomto týdnu z Francie. Tam byl poslednísrpnový den spatřen a vyfotografován u jezera Temple Lake. Čáp byl spolu se třemi dalšímisourozenci okroužkován 8. června 2007.

„Z hlášení o pozorování čápů pocházejících z Českého Švýcarska máme vždy obrovskou
radost,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Za
nejcennější považujeme doložená hnízdění našich čápů v České republice. Jeden z čápů
kroužkovaných u nás v roce 2004 se například zabydlel na Českolipsku, kde letos se svou
partnerkou vyvedli tři mladé.“

V širším regionu Českého Švýcarska bylo letos okroužkováno celkem 12 mláďat ve 4 hnízdech.
Jedno hnízdo kroužkováno nebylo a dvě sledovaná hnízdění nebyla úspěšná. Po vyhnízdění
se ptáci vydávají na dalekou cestu na zimní stanoviště v Africe. Hlášení o pohybu čápů dostává
správa parku průběžně z řady zemí. V loňském roce bylo nejvíce čápů z Českého Švýcarska –
celkem 5 – zaznamenáno v Izraeli.

Kroužkování přináší mnoho cenných poznatků o událostech ze života těchto plachých ptáků,
jak pozitivních, tak i negativních. Smutná zpráva přišla například z Malé Veleně, kde bylo letos
kroužkované mládě nalezeno zabité elektrickým výbojem po pokusu o dosednutí na sloup
nadzemního vedení.