weby pro nejsevernější čechy

Výstraha

Situace:
Během dnešhího dopoledne dochází vlivem srážek v vzestupům vodních hladin navšech sledovaných tocích. Na Mandavě ve Varnsdorfu bylo dosaženo 1.SPA.
Průtoky se dnes ráno v 7 hod. pohybovaly v rozmezí 86 % až 292 % , na Mandavě
619 % měsíčního průměru za měsíc listopad. Průtoky většiny sledovaných toků
jsou nad dlouhodobým průměrem za měsíc listopad.