weby pro nejsevernější čechy

Rumburští úředníci se 8. prosince zapojí do protestní stávky

Úředníci Městského úřadu v Rumburku se připojí k jednodenní protestní stávce, kterou na 8. prosince vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů. Vedení rumburské radnice stávku podporuje.

„Vedení rumburské radnice nemá nic proti stávce odborářů a nebude nikomu bránit, aby se jí zúčastnil. Požadavky odborů vnímáme jako opodstatněné, vždyť pro úřednici v produktivním věku se zvláštní odbornou způsobilostí, která si měsíčně přijde na třináct tisíc korun, je další snižování platu likvidační. Podmínkou naší podpory stávky ovšem je zachování chodu úřadu pro případy krizových a mimořádných situací,“ uvedla tajemnice Městského úřadu Rumburk Dagmar Žáková.

Městský úřad tak v době stávky nezůstane zavřený. Jeho činnost bude pro veřejnost v omezeném rozsahu zachována. „Nemůže se stát, že by v případě nějaké ekologické havárie, například vyteklé nafty z nádrže kamionu, nebo v případě řešení náhlých rodinných krizí, kdy je nutná asistence sociálních pracovnic, veřejnost narazila na zavřené dveře. Přestože vnímáme požadavky odborů jako oprávněné, jejich prosazování nemůže ohrozit nebo omezit bezpečnost a klid veřejnosti,“ vysvětluje tajemnice a dodává: „Stát se chová jako nezodpovědný dlužník. Objednává si u úřadů pověřených výkonem státní správy, jako je například Rumburk, služby, ale neplatí za ně v plném rozsahu. Přitom jeho agenda rok od roku narůstá, což nás na jednu stranu nutí přijímat další lidi, na druhou stranu nás stát tlačí k jejich propuštění, anebo k tomu, abychom jim za narůstající práci neplatili v plné výši. Kdybychom se my chovali stejně nezodpovědně jako stát, byla by ohrožena kvalita i kvantita výkonu státní správy. Tento hazardní přístup státu je důvodem našeho souhlasu se stávkou odborářů,“ uvedla tajemnice MěÚ Rumburk Dagmar Žáková.

Ti zaměstnanci, kteří se budou chtít stávky zúčastnit, si vyberou neplacené volno a do práce vůbec nepřijdou. Podle členky ZV odborové organizace Městského úřadu Šárky Ranušové se však žádné protestní pochody či shromáždění konat nebudou. „Na zapojení našich lidí do stávky upozorníme pouze tím, že na dveře Městské úřadu vyvěsíme informaci pro veřejnost, z jakých důvodů stávkujeme, a že bude zajištěn pouze krizový chod úřadu. Ale žádné demonstrace v Rumburku neplánujeme,“ ubezpečuje.

Podle ní by se do stávky mělo zapojit přes šedesát lidí. Zbývající zaměstnanci úřadu do práce určitě přijdou, stávku však mohou podpořit i nošením protestní nálepky na oděvu, či jiným přiměřeným způsobem.