weby pro nejsevernější čechy

Rumburk vyhlásil kalamitní stav

V souvislosti s mimořádnými klimatickými podmínkami a intenzivním sněžením, rozhodl dne 15. 12. 2010 krizový štáb města Rumburk o vyhlášení kalamitního stavu. Toto opatření potrvá až do odvolání. „Tento stav platí od dnešního dne (15. 12), od 13,30 hodin a je vyhlášen do odvolání, tj. do okamžiku, kdy pominou nepříznivé klimatické podmínky, a nebude docházet k prodlužování doby potřebné k odklízení sněhu v souladu se schváleným plánem zimní údržby.

Důvodem vyhlášení kalamitního stavu je dlouhodobé intenzivní sněžení a problémy s tím spojené, především velmi obtížná průjezdnost komunikací a průchodnost chodníků,“ uvedl místostarosta města Ladislav Pokorný.

Město v souvislosti s vyhlášením kalamitního stavu žádá občany města, aby počítali s částečným omezením parkování na některých komunikacích, kde bude probíhat průběžné odklízení sněhu, a aby omezili jízdu vozidly na nejnutnější případy. Zároveň se na ně obrací s prosbou o pomoc při úklidu sněhu na chodnících před budovami, ať již vlastními či obecními.

Sněhová kalamita také zaměstnává Sbor dobrovolných hasičů Rumburk. Podle jejich velitele Rudolfa Seidla od rána hasiči strhávají sněhové převisy a rampouchy z desítek střech soukromých i městských budov. „Zřícení sněhových převisů nebo rampouchů ohrožuje chodce na zdraví a na životě. Jejich likvidace ze střech je však velmi obtížná. Pracujeme ve velkých výškách, na namrzlém vysokozdvižném žebříku, uprostřed hustého sněžení. Moji lidé jsou v terénu již několik hodin a tam, kde ráno začali, by se teď odpoledne mohli zase vrátit, a začít s čištěním střech od začátku,“ vysvětluje Rudolf Seidl.

Městští strážníci v Rumburku zajišťují průjezdnost rumburských komunikací. Jak uvádí ředitel městských strážníků v Rumburku Miroslav Jeřábek, největší potíže jsou s parkujícími řidiči. „Doprava v Rumburku je plynulá, i když pomalá. Řidiči jsou vesměs ukáznění, nikdo nechce riskovat havárii. Problém je ovšem s těmi, kteří potřebují zaparkovat. Postaví auto kdekoliv, kde se jim to zlíbí, bez ohledu na to, že tudy potřebuje projet odklízecí technika, což potom všem dost komplikuje situaci. Strážníci proto monitorují ulice, ve kterých bude probíhat úklid a usměrňují v těchto lokalitách parkování vozidel,“ uvádí Jeřábek.

Přednostně jsou uklízeny ulice v centru města, na sídlišti v Podhájí a v místech, kde se nacházejí zdravotnická zařízení, úřady a jiné důležité budovy. Sníh z ulic je odvážen na pozemek města za rumburským bazénem. Zimní údržbu komunikací v Rumburku zajišťuje firma Lužické komunální služby, s.r.o., pracovníci veřejně prospěšných prací a veřejné služby