weby pro nejsevernější čechy

UDG&Radeček, fotoreport

Jak už jsme psali, zkoušela kapela UDG v Doubici nové písně na nové koncerty a vůbec si to užívala. O Doubici mluví vesměs všichni jako o „mozkových lázních“ a zóně klidu, kde se dá pracovat. Pokud jsme dobře informováni, nazkoušeli nakonec písně tři. Celý pobyt byl korunován koncertem, který proběhl v sobotu 29/1 a kde vystoupila také skupina Radeček.Náš fotoreportér se na místě zdržel sotva dvě hodiny, byl překvapen, že do sálku se vešlo na stosedmdesát lidí a například k baru se vůbec nepropracoval.  

Přítel Charlie mu při pohledu na publikum poradil, aby, kdyby náhodou zakládal nějakou kapelu, založil nějakou právě tajkovou, která zpívá česky a má refrény, které si všichni zpívají sebou, protože na takové kapely chodí děvčata v davech a aby v žádném případě nezakládal kapelu metalovou, protože na takovou chodí pouze chlapci.

My doufáme, že fotoreportér nezaloží kapelu žádnou.