weby pro nejsevernější čechy

Rumburk se dalšímu slučování škol nevyhne

Záměr Ústeckého kraje vytvořit na svém území systém páteřních škol slučováním menších škol ve velké celky pokračuje i nadále. Poté, co v roce 2008 byly v Rumburku sloučeny Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie (SZdŠaOÚ) v jeden celek s kapacitou okolo čtyř set žáků, chystá na tento školní rok kraj další slučování, a to s rumburským gymnáziem. Sloučením těchto škol vznikne subjekt s téměř sedmi sty žáky a se širokou nabídkou vzdělávání, od všeobecného gymnaziálního až po odborné.
Slučování škol pokračuje v Ústeckém kraji rychlým tempem a to i přes masivní odpor odborné i laické veřejnosti. Podle tiskové mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Hanáčkové budou tyto školy vznikat i nadále. Jako důvody uvedla nepříznivý demografický vývoj a klesající počet žáků na středních školách. Celý proces slučování škol by měl být dokončen do roku 2015.
Ředitelé obou rumburských středních škol, Milan Jirsák, ředitel Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie a ředitel Gymnázia Roman Kroutil se již smířili se společnou budoucností. Sloučení škol je nevyhnutelné. Otázkou ovšem zůstává, která ze škol bude školou nástupnickou, která z nich bude určovat směr, tempo a kvalitu výuky. A tím i to, který z ředitelů dál povede tuto vlajkovou loď. Ambice a předpoklady pro to být velitelem týmu mají školy obě.
Gymnázium nabízí kvalitní všeobecné vzdělání, s vysokou úspěšností přijatých studentů ke studiu na vysokých školách, SZdŠaOÚ se může pochlubit pestrou nabídkou různých maturitních oborů, dvou lyceí – obchodního a zdravotnického, ale také dálkového studia pro dospělé.
Oba ředitelé již předložili své návrhy na vytvoření páteřní školy k posouzení kompetentním úředníkům odboru školství Ústeckého kraje. S oběma již také bylo o těchto návrzích jednáno.
Seznámeny již také byly školské rady, jejichž stanoviska však mají pro kraj pouze informativní charakter a kraj se jejich názory nemusí řídit.
Který z projektů bude vybrán, budou rozhodovat až radní Ústeckého kraje, pokud se ovšem ředitelé škol nedohodnou a nepředloží Radě svůj vlastní, společný návrh, kterými by byl pak radními akceptován.
Z celého procesu rozhodování je zcela vyjmuto město Rumburk, na jehož území se školy nacházejí. Město tak nemá žádné možnosti, jak slučování škol zabránit, nebo jak ovlivnit, která ze škol bude nástupnickou. Jediné co může, je na základě výzvy kraje, poskytnout své stanovisko k celé problematice, kterým se ovšem kraj vůbec nemusí řídit. Naopak, kraj zdůrazňuje, že když se jeho záměry městu líbit nebudou, může Rumburk vždy tyto školy od Ústeckého kraje převzít, stát se jejich zřizovatelem a nadále rozhodovat o jejich dalším vývoji.
Konečné rozhodnutí o podobě a budoucnosti středního školství v Rumburku bude mít ve svých rukou až Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Kdy to bude, není zatím stanoveno, ale jisté je, že nová páteřní škola v Rumburku bude otevřena již v září nového školního roku 2011/2012.