weby pro nejsevernější čechy

Začala výstava o křížových cestách Šluknovska – fenoménu sakrální architektury severních Čech

Hlavní turistickou sezónu otevírá v Loretě v Rumburku nová výstava. „Křížové cesty Šluknovska“ nabízí od 1. 4. 2011 příběhy 14 křížových cest, vybudovaných v průběhu 18. až 20. století v obcích Šluknovského výběžku.

Výstavní projekt poprvé v ucelené podobě představuje všechny venkovní křížové cesty Šluknovska, které díky své početnosti a uměleckému ztvárnění patří k fenoménům krajiny severních Čech. Šestnáct česko-německých výstavních panelů obsahuje historii jednotlivých křížových cest, dobové i aktuální fotografie a situační plány. Výstavu doplní komentovaná prohlídka s autory výstavy, přednáška, prohlídka křížových cest v Rumburku a česko-německá pobožnost křížové cesty. Výstava v ambitu rumburské Lorety je k vidění od 1. 4. do 31. 5. 2011, od úterý do soboty mezi 10.00-17.00 hod. Vstupné je 30 a 15 Kč. Opožděná vernisáž proběhne v pátek 27. 5. 2011 v rámci akce Noc kostelů 2011. Poté výstava poputuje do Leutersdorfu, Dolní Poustevny, Šluknova a Ústí nad Labem. Výstavu připravila Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Röhmisch- katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt z Leutersdorfu za finanční podpory Evropské unie v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa a Česko-německého fondu budoucnosti.

(fotka Jiří Stejskal)

„Termín výstavy nebyl zvolen náhodou. Probíhá v postním období a s výstavou se mohou seznámit i účastníci pravidelných českých a německých pobožností křížové cesty, které se v období před Velikonocemi konají v ambitu Lorety v Rumburku,“ řekl páter Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje katolické farnosti na Rumbursku. Při přípravě výstavy se podařilo najít dosud neznámé informace o historii křížové cesty ve Varnsdorfu. Zveřejnění se dočkaly zatím nepublikované dobové fotografie a kresby ze sbírek Oblastního muzea v Děčíně a Okresního archivu v Děčíně. Současný stav křížových cest zachycují fotografie Jiřího Stejskala.

„Za výstavbou nejstarší křížové cesty ve Šluknovském výběžku stál slib Bohu, který dal pivovarnický tovaryš Anton Drösel. Zavázal se v něm, že pokud ve Šluknově nalezne práci a domov, postaví na skalnatém kopci křížovou cestu. Díky splněnému slibu vznikla nejstarší a nejvýpravnější křížové cesta Šluknovska,“ pokračuje páter J. Kujan. Křížových cest bylo na Šluknovsku díky specifickému historickému vývoji regionu v 17. a 18. století vybudováno více, než bylo běžné v jiných oblastech České republiky. Na jejich vzniku se podíleli nejvýznamnější malíři, sochaři, kameníci a řezbáři Šluknovska. Ojedinělé jsou různorodým uměleckým ztvárněním. „Dodnes můžeme obdivovat, jak jsou citlivě zasazeny do krajiny. Kromě tradičních 14 zastavení křížové cesty, vyprávějících příběh Ježíše od odsouzení až po ukřižování, zahrnovaly i další kaple, studánky a umělé jeskyně. Některé křížové cesty mají charakter rozsáhlejších pašijových cest a ztvárňují Ježíšovo utrpení již od Poslední večeře a modlitby v Getsemanské zahradě,“ uvedla autorka výstavy Iva Jaburková. O výstavbu křížových cest se v 18. až 20. století zasloužili původní němečtí obyvatelé regionu. Část křížových cest byla po roce 1945 zdevastována a dosud čeká na opětovné probuzení k životu. Příběhy křížových cest Šluknovska budou shrnuty v česko-německé brožuře.

Tagy