weby pro nejsevernější čechy

Malování na hedvábí

Cílem účastníků bude společně zjistit shody a rozdíly v textilních řemeslných
technikách, konktrétně při malování na hedvábí.
Dalším cílem bude při společné práci, společném povídání a zpívání účastníků
lepší vzájemné poznání a porozumění, ale také spřádání dalších společných plánů.

Organizaci zajišťují:

Regionální organizace zdravotně postižených – Liberec Sever – paní Anna
Olšová

akciová společnost Textilland Oberlausitz – paní Regina Franz
(www.textilland-oberlausitz.de).

Martinovské (tel: 775 865 950, e-mail: ucetni@mkvdf.cz)

Pro české účastníky je účast včetně ubytování a stravování zdarma (je hrazeno
z Česko – německého fondu budoucnosti) a účastníci budou hradit pouze
materiál.

Začátek akce:

Místo konání:

středa 13. dubna 2011 – příjezd do 13:00 hodin,
– zahájení ve 14:00 hodin

Centrum pro vzdělávání a setkávání, Větrný mlýn
Seifhennersdorf
(Sächsische Bildungs – und Begegnungsstätte, Windmühle
Seifhennersdorf e.V., Neugersdorfer Straße 07, 02783
Seifhennersdorf)