weby pro nejsevernější čechy

EURORANDO – voda ze střechy Evropy: prameny Křinice

Celoevropské setkání turistů EURORANDO se koná jednou za pět let. První ročník se uskutečnil v roce 2001 ve francouzském Štrasburku, druhý v roce 2006 v Českých Budějovicích a nyní je před námi již třetí ročník, který organizují Španělé ve městech Almeria a Granada.

Průvodním tématem nadcházejícího EURORANDA 2011 je voda. Voda jako životodárná tekutina, voda jako vzácný a v budoucích letech stále omezenější zdroj, který by se lidé měli učit využívat hospodárně a ekologicky.

Voda se bude slévat i v České republice, kde bude uskutečněno 167 doprovodných akcí z toho bude třináct akcí jako hlavních. Našemu regionu se dostalo té cti, že jedním z míst bude vedle velkých řek jako, jsou Labe, Vltava a Morava, také krásnolipská Křinice. Na každém setkání u studánek, pramenů a soutoků českých řek se v rámci různých turistických akcí bude nabírat do speciálních ručně vyrobených lahviček voda, která se bude štafetově slévat a ve finále doputuje do španělské Granady.

Klub českých turistů v Krásné Lípě v rámci této celorepublikové akce chystá na sobotu 21. května 2011 mezinárodní česko-německo-polské setkání u pramenů Křinice, z nichž bude odebírat vodu pro Španělsko. Krásnolipští turisté na tento den chystají bohatý doprovodný kulturní program: polský folklorní soubor Cisowainki, dětský pěvecký sbor ZUŠ Varnsdorf, folklorní soubor Dykyta, soutěže pro rodiny s dětmi, dechový soubor Blasorchester Bautzen, či country kapela Malvaz.

Tagy