weby pro nejsevernější čechy

Vycházka za vojenskou minulostí Rumburku

V Rumburku pokračuje cyklus vycházek za historií města. Ve čtvrtek 5. května 2011 se uskuteční vycházka Rumburk vojenský. Připomenuty budou vojenské události od 18. do 20. století, spjaté přímo s městem. Vyprávět o nich bude Radek Andonov a Ester Sadivová. Sraz účastníků je v 16.00 hod. před rumburskou Loretou. Vycházky a přednášky pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk za přispění Města Rumburk v rámci projektu (Ne)známý Rumburk. Vstupné je dobrovolné. Datum vycházky nebylo stanoveno náhodou, v květnových vzpomínáme nejen na pražské Květnové povstání, konec 2. světové války ale i vypuknutí Rumburské vzpoury. Rumburská vzpoura z 21. 5. 1918 bude i pojítkem vycházky. Od budovy bývalé Spořitelny v Rumburku, u níž došlo 9. 5. 1945 ke konfliktu mezi 2. polskou armádou a německými obyvateli, se účastníci vydají k bývalému zámku. „Na nádvoří si připomeneme návštěvu císaře Josefa II., sedmiletou válku z poloviny 18. století i války napoleonské z 19. století. Šarvátka rakouských husarů a francouzských hulánů ze 7. 9. 1813 bude zmíněna přímo na Lužickém na náměstí, kde se odehrála. U restaurace Hvězda si budeme vyprávět o významné osobnosti, spjaté s Rumburkem v čase války. Od 21. 11. 1916 do 19. 1. 1917 ve městě nedobrovolně pobýval malíř a spisovatel Josef Váchal, autor Krvavého románu. Při výcviku na frontu krátce bydlel právě v hostinci Hvězda v dnešní Pražské ulici,“ řekla Ester Sadivová z rumburského Muzea.

Vycházky za historií Rumburku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk ve spolupráci s Oblastním muzeem Děčín, Muzeem Rumburk od roku 2010. Setkaly se s velkým zájmem veřejnosti, a proto bylo připraveno jejich pokračování. Vycházek se účastní kolem 70 zájemců. Kromě komentářů odborníků jsou připraveny i ukázky dobových fotografií a prohlídky běžně nepřístupných objektů. Další z připravovaných vycházek se uskuteční v neděli 29. 5. 2011. Při příležitosti Dne otevřených podstávkových domů bude zaměřena na lidovou architekturu. Na podzim se bude vyprávět o historii významných veřejných budov a poslední z vycházek přiblíží rumburský zámek