weby pro nejsevernější čechy

ZASE SE BUDU STĚHOVAT…

Stěhování, skoro každý z nás ví, co takové stěhování obnáší. Vyletět z rodinného hnízda je velkým a těžkým rozhodnutím. Hledání toho, čemu se říká „MOJE DOMA“, může přinášet radosti i strasti , jako například ztráta rodinného zázemí a hledání vlastního, ztráta přátel a hledání nových.

„ Pomáháme lidem s mentálním fyzickým a psychickým postižením, kteří se chtějí osamostatnit, postavit se na vlastní nohy a začlenit se tím do chodu běžné společnosti. Jako příklad bych ráda uvedla Adama“, říká ředitelka Agentury Pondělí, Monika Lampová. Adam je uživatel s mentálním postižením v kombinaci s psychickou poruchou a moc dobře ví, co takové stěhování obnáší. Měl možnost si to na vlastní kůži zkusit již 6x. Od rodinného zázemí přes dětský domov, psychiatrické léčebny, ústavy sociální péče, ubytovnu až po vlastní samostatné bydlení, které mu pomohla nalézt Agentura Pondělí. Sám Adam tvrdí „ každé stěhování je pro mě stresující a náročné. Přál bych si, abych se už nikdy stěhovat nemusel“. Kdyby v předchozích zařízením neměl vážné problémy s chováním, asi by tam zůstal. Opakované porušování pravidel bylo vždy příčinou odchodu a dalšího stěhování.

„Adam, je jedním z mnoha klientů, pro které je tady v regionu Agentura Pondělí. V případě Adama se musíme intenzivně zaměřit na jeho problém a hledat příčiny. Represe a tresty mu nikdy nepomohly. Je nutná častá asistence, terapie, podpora a povzbuzování. Zatím to na Adama platí a on se již nechce dále stěhovat a loučit se s asistenty a kamarády z agentury. Budeme Adama maximálně podporovat, dokud bude dodržovat naše pravidla a bude aktivně využívat naše služby“, tvrdí Monika Lampová, která je i klíčovým pracovníkem Adama.

Adamův příběh je plný emocí a složitých životních etap. Určitě by bylo velmi zajímavé sledovat jeho osud dál. Jak si povede při cestě k samostatnosti a zodpovědnosti? Podaří se mu nadobro zakotvit nebo bude mořem času plout dál a jednou skončí ve vězení ? Na tyto otázky odpoví pouze čas. Již dnes se dá říci, že cesta to nebude jednoduchá ani pro Adama ani pro agenturu.