weby pro nejsevernější čechy

Tisková zpráva policie cr Protestní shromáždění ve Varnsdorfu

Na pátek 2. září 2011 je do Varnsdorfu na náměstí E. Beneše svoláno od 16.00 do 18.00 hodin shromáždění pod názvem Demonstrace proti občanům, kteří poškozují město Varnsdorf. Jeho pořadatelem je pan Lukáš Kohout. Podle něho by se akce mělo zúčastnit 50 občanů. Nemůžeme vyloučit, že účast na shromáždění bude mnohem větší a že během něho může dojít k narušení veřejného pořádku nebo k páchání trestných činů s rasovým podtextem. Proto budou na konání shromáždění dohlížet policisté.
Policie ČR je v úzkém kontaktu s vedením městského úřadu. Během bezpečnostního opatření bude kompetentní úředník z městského úřadu připraven konat v souladu se shromažďovacím zákonem. Konkrétně to znamená, že pokud např. budou účastníci shromáždění páchat trestné činy, může shromáždění rozpustit.
Na příjezdových komunikacích do města budou policisté kontrolovat, zda lidé přijíždějící do Varnsdorfu nemají u sebe zbraně nebo předměty, které lze jako zbraně použít. Podle shromažďovacího zákona totiž účastníci shromáždění nesmějí mít u sebe zbraně, výbušniny nebo i předměty, jimiž lze ublížit na zdraví nebo hrozit násilím.
Do bezpečnostního opatření policie nasadí nejméně tři stovky policistů. Budou mezi nimi policisté z obvodních oddělení, dopravní služby, kriminalisté, policisté z cizinecké policie a připravena bude také krajská pořádková jednotka a posily z pražské speciální pořádkové jednotky. Důležitou roli opět sehraje 14 policistů z antikonfliktního týmu, kteří budou intenzivně komunikovat s účastníky shromáždění a předcházet tak nenásilně možným konfliktům. Do bezpečnostního opatření jsou zapojeni také strážníci Městské policie Varnsdorf.
Proti pachatelům závažných trestných činů, a to zejména s rasovým podtextem, jsme připraveni okamžitě nekompromisně zasáhnout. Shromáždění budou monitorovat policisté s videokamerami a ti předají vyšetřovatelům potřebné důkazy pro obvinění pachatelů.
Celé bezpečnostní opatření bude zároveň monitorovat i policejní vrtulník s kamerou.

Policie je připravena adekvátně reagovat i na další shromáždění, která by se konala bez řádného oznámení během tohoto víkendu.