weby pro nejsevernější čechy

Desatero formulované starosty výběžku adresovné vládě České republiky

My, zástupci měst a obcí Šluknovského výběžku žádáme Vládu a Parlament České republiky, Policii České republiky a příslušné orgány státní správy o prosazení těchto našich, níže uvedených požadavků, ve kterých spatřujeme řešení problematiky nejen Šluknovského výběžku, ale i dalších měst a obcí celé České republiky: 
Požadujeme posílení, nebo přinejmenším zachování, stávajícího počtu policistů ve Šluknovském výběžku, a to především ve výkonu hlídkové služby.
Požadujeme změnu rozpočtového určení daní ve prospěch všech měst a obcí České republiky na úkor čtyř největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň), která v současné době pohltí cca 50 procent všech daňových příjmů z rozpočtového určení.
Deklarujeme, že část navýšených příjmů mandatorně použijeme na zvýšení zaměstnanosti v našich obcích.
Požadujeme rychlé schválení novely loterijního zákona v té podobě, jak je navrhována Senátem ČR.
Požadujeme rychlé vydání prováděcí vyhlášky k Zákonu o odpadech, která by měla zpřísnit režim výkupu železa a barevných kovů.
Požadujeme zavedení Centrálního rejstříku přestupků.
Žádáme o důrazné řešení, v současné době již nezvladatelné, drogové kriminality na Šluknovsku a současně požadujeme aktivní řešení obtěžující pouliční kriminality ve Šluknovském výběžku.
Žádáme o jasné nastavení hygienických norem, stanovujících počet m2 na jednu osobu v bytové jednotce, které zajistí důstojné bydlení všech občanů a zamezí jejich nekontrolovatelnému sestěhovávání.
Klademe důraz na vymahatelnost práva v ČR, na rychlejší a důslednější postižitelnost trestných činů a přestupků. Rychlé vynesení trestu má výchovný a výstražný účinek na celou společnost.
Rozdělování sociálních dávek musí být motivační a spravedlivé pro všechny občany ČR.
Důrazně žádáme o rychlé a efektivní řešení zaměstnanosti, zejména v oblasti Veřejně prospěšných prací a Veřejné služby.

Prohlašujeme, že využijeme všech možností ke spolupráci, které nám nabízí Ministerstvo vnitra ČR v oblasti prevence kriminality.
Opakovaně vyzýváme premiéra vlády ČR Petra Nečase k pracovní návštěvě Šluknovského výběžku a k osobnímu projednání všech výše uvedených požadavků. 

Jaroslav Sykáček Josef Zoser

starosta města Rumburk starosta Jiřetína pod Jedlovou

senátor ČR předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska

Martin Louka Eva Džumanová

starosta města Varnsdorf starostka města Šluknov