weby pro nejsevernější čechy

V Loretě proběhly další slavnosti

V Loretě v Rumburku se v sobotu 17. 9. 2011 uskutečnily celodenní hudební a divadelní Loretánské slavnosti 2011. V barokní památce se pořádaly popatnácté jako připomínka vysvěcení loretánské kaple Panny Marie, k němuž došlo 15. září 1707. Tři sta let starý areál se současně připojil ke Dnům evropského dědictví. Pět stovek návštěvníků vidělo ukázky renesančních tanců a historickou módní přehlídku od středověku po 20. století. Děti si zazpívaly při hudebních pohádkách a tvořily ve výtvarných dílnách. Hudebním bonbónkem byla Sibylská proroctví renesančního skladatele Orlanda di Lassa v podání děčínského souboru Collegium Verbascum.

Zájemci se s průvodcem podívali do běžně nepřístupných prostor a při komentované prohlídce zavítali do kostela sv. Vavřince a prohlédli si restaurované Svaté schody. Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple celebroval P. Karel Havelka. Loretánské slavnosti 2011 v Rumburku pořádala při příležitosti Dnů evropského dědictví Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk a Město Rumburk za přispění Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Propagace akce byla podpořena z Regionálního operačního programu soudržnosti Severozápad, opatření 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu.

Tagy