weby pro nejsevernější čechy

Kulatý stůl v Rumburku, tisková zpráva

Ve středu v podvečer zasedli ke kulatému stolu v Rumburku zástupci vedení města spolu se zástupci rumburských Romů a s Josefem Mašínem z občanské iniciativy Občanský odpor Rumburk. Jednání byli přítomni i zástupci PČR a Městské policie a dalších orgánů města. Cílem setkání bylo najít problémy, které narušují soužití mezi Romy a většinovou společností a pokusit se najít jejich řešení. 

Romové, vedení předsedou jejich nově vzniklého Romského sdružení Rumburk Janem Demeterem, přednesli několik svých nápadů, které by chtěli uplatnit pro práci s romskou komunitou. Především chtěli vytvořit stálé romské hlídky pod patronací Městské policie, které by dohlížely na dodržování zákonů v jejich komunitě, požádali i o pronájem nebytových prostor, v nichž by vytvořili klub pro romské děti.

„Myšlenka klubu pro romské děti se nám nezdá správná, a to hned z několika důvodů,“ vysvětlil místostarosta města Ladislav Pokorný, proč tento návrh nebyl podpořen. „Zaprvé máme v Rumburku velké množství zařízení pro děti, kam mohou bez problémů chodit i romské děti. Zadruhé si nemyslíme, že by bylo dobré, aby Romové opět své děti izolovali od většinové společnosti, aby se takto dobrovolně segregovali. Naopak, my po nich požadujeme, aby svoje děti aktivně začlenili do dětských kolektivů, a to již od školek. Aby je přihlásili do kroužků a sportovních klubů. Pokud by zde vznikl romský klub, určený opět jen pro romské děti, nikdy by se nám nepodařilo zbořit zdi a překročit propasti mezi námi, zbavit se nedůvěry a předsudků,“ zdůraznil Pokorný.

Romské hlídky odmítli zástupci města i policisté a městští strážníci. Ředitel Městské police Miroslav Jeřábek to zdůvodnil tím, že ze zákona tyto hlídky nemají žádné pravomoci, jak dohlížet na pořádek a vynucovat si ho po komkoliv. „Určitě vítáme, že Romové svým zodpovědným přístupem v posledním měsíci zklidnili situaci v romské komunitě a pomohli uklidnit celou rumburskou veřejnost. I nadále s nimi budeme velmi rádi spolupracovat, ale určitě lepším řešením by bylo, kdyby se z nich spíše stali plnohodnotní strážníci, pokud splní všechny předpoklady. Vytvoření jejich dobrovolnických hlídek je stejné, jako kdyby si většinová společnost vytvořila domobranu – nelze připustit, aby občané vzali ochranu zákona a vykonávání trestů do svých rukou, i když je to míněno s tím nejlepším úmyslem,“ vysvětlil ředitel rumburských strážníků. Ten také nabídl Romům, že pro jejich děti a mládež uspořádá sérii přednášek a školení, aby věděli, jaký je rozdíl mezi půjčkou a krádeží, mezi přestupkem a trestným činem a hlavně, jaké tresty za toto překročení zákona náleží.

Nakonec se všichni shodli na nutnosti aktivní účasti zástupců Romů při zasedání koordinačních sociálních porad vedených Odborem sociálních věcí Městského úřadu Rumburk. Ty by se měly konat jednou měsíčně a měly by vést k užší spolupráci sociálního odboru s romskou komunitou a odstraňování bariér a problémů.

„Spolupráci s Romy si představujeme tak, že se jejich zástupci budou věnovat romské komunitě, budou výchovně působit a vést romské rodiny k zodpovědnějšímu přístupu k jejich dětem a vzdělávání. My jim v tom můžeme pomoci, ale dělat to za ně nemůžeme. Teď už musí oni sami,“ zdůraznil starosta Jaroslav Sykáček.