weby pro nejsevernější čechy

Areál Bratrského oltáře u České Kamenice opět stojí za návštěvu

Krásná Lípa, 7.9.2011– Cílem podzimních procházek se od října letošního roku opět může stát výletní a poutní místo Bratrský oltář u České Kamenice. Poničený areál prošel od loňského podzimu, kdy byla zahájena jeho obnova, velkou proměnou. Do romantického lesního zákoutí, 1 km severovýchodně od České Kamenice se vrátila křížová cesta, obnovily sochy a opravila schodiště. Obnovu Oltáře bratří zajistila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Město Česká Kamenice v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova. 

Křížová cesta v areálu Bratrského oltáře bude ve spolupráci Města Česká Kamenice a Římskokatolické farnosti – děkanství Česká Kamenice posvěcena při májové pobožnosti v květnu roku 2012. Navštívit obnovený areál však můžete již nyní – sami a nebo s průvodcem – na 17. listopadu 2011 od 11 hodin zde obecně prospěšná společnost České Švýcarsko plánuje uspořádat prezentaci obnovy areálu pro veřejnost s odborným výkladem.  

Skalní výklenky na plošině na severovýchodním svahu Jehly byly v říjnu osazeny kopiemi obrazů původní křížové cesty z konce 19. století. Ta byla v roce 2010 nečekaně nalezena P. Jordánem Červeným z Římskokatolické farnosti – děkanství Česká Kamenice. Nově namalované obrazy od Michala Janovského z České Lípy byly vloženy do nově vyrobených replik původních dřevěných schrán. Po úpravě kamenných schodišť byly na původní místo umístěny kopie soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti (anděla). Z umělého kamene je podle dochovaných originálů vytvořila Ivana Havlíčková a Lukáš Černý z litomyšlské Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Velkou pozornost si při obnově areálu Bratrského oltáře vyžádala záchrana soch. Zvláště originál hodnotné sochy sv. Jana Nepomuckého přinesl při restaurování nečekané překvapení, kterého si restaurátoři velmi považují. Při průzkumu byly nalezeny a podrobně prozkoumány hojné stopy po původní barevnosti. Torzo sochy sv. Antonína Paduánského zakonzervoval Jan Fedorčák z České Lípy. Socha byla umístěna na nový podstavec, který byl vytesán z pískovce pocházejícího z lomu v České Kamenici. Restaurované originály soch sv. Jana Nepomuckého a Genia smrti budou přemístěny na chráněné místo v České Kamenici.

Přesné datum a příčina vzniku Bratrského oltáře (Brüderaltar) u České Kamenice nejsou známy. Podle lidové tradice prý na plošinu na svahu Jehly přicházeli v 16. – 17. století katolíci z širokého okolí a účastnili se tajných mší. Po bitvě na Bílé hoře místo údajně v 17. století tajně navštěvovali evangelíci. Je možné, že vznik Oltáře bratří souvisel s činností náboženského bratrstva z České Kamenice. Jisté je, že areál s mnoha obrazy a sochami sloužil v 19. století jako poutní místo, kam v létě přicházeli věřící z okolních farností. Současně byl oblíbeným výletním cílem.

Kromě Bratrského oltáře u České Kamenice již byly v rámci projektu Naslouchejte hlasu venkova opraveny také křížky a skalní výklenky v Dolním Žlebu, Chřibské, Hřensku, Růžové, Janově, Jetřichovicích, Mikulášovicích, Starých Křečanech a kaple Panny Marie Karmelské na Vlčí Hoře. V letošním roce bude oprava vybraných drobných sakrálních památek v regionu Českého Švýcarska dokončena, celkem bude opraveno 27 objektů – mj. i unikátní Köglerův kříž na Kamenné Horce v Krásné Lípě. Celková výše investice z prostředků Evropské unie je téměř tři miliony korun a je určena na záchranu a renovaci významnějších křížků a skalních výklenkových kaplí.