weby pro nejsevernější čechy

Odvolání Ladislava Pokorného je velikou chybou, tvrdí starosta Sykáček

Rumburští zastupitelé na svém posledním zasedání nečekaně odvolali z postu místostarosty Ladislava Pokorného. Paradoxně to byl právě on, kdo hlasování o důvěře v něho samotného i v jeho ostatní tři kolegy ve vedení města vyprovokoval. K tomuto kroku ho podle jeho slov vedla nemožnost další spolupráce s  místostarostou Darkem Švábem. Situace, kterou svým rozhodnutím stanovili zastupitelé města, není dobrá. Při diskuzi o pracovních vztazích ve vedení města byl odvolán místostarosta Pokorný, který byl právě tím, kdo na tyto neshody poukázal a kdo se ohradil proti některým krokům místostarosty Švába. Měl snahu poukázat na věci, se kterými nesouhlasí a svůj názor vyjádřil sice razantně, ale jasně. O to víc mě rozhodnutí zastupitelů a jeho odvolání mrzí, protože to nyní vyvolává dojem, jako by byl za své názory potrestán. Není mi lhostejné ani to, jak tyto signály hodnotí veřejnost.
Odvolání Ladislava Pokorného z funkce však bylo a je velikou chybou.
Jak se vyhrotila?
Tou poslední kapkou byla výběrová řízení na opravu devíti mostů ve městě. Přestože tajemnice MěÚ upozornila na možný problém, byli jsme kolegou Švábem ubezpečeni, že je vše v pořádku a tak jak radní, tak i já jsme hlasovali pro jím předložené usnesení a tato výběrová řízení schválili. Červík pochybností mi však nedal a tak jsem požádal kolegu Pokorného, aby zadal právnímu zástupci města zpracovat stanovisko k postupu při zadávání těchto zakázek. Když jsme stanovisko obdrželi a dozvěděli se, že byl s nejvyšší pravděpodobností porušen zákon (rozhodnout o tom může jen soud či ÚOHS), velice nepříjemně se mě to dotklo a dospěl jsem k názoru, že v tomto týmu již nechci pracovat. Dal jsem to také najevo. Obdobně, ne-li ostřeji to vnímal i kolega Pokorný, který to vyjádřil i na zasedání zastupitelstva a požádal zastupitele o vyjádření důvěry či nedůvěry jednotlivým členům vedení města. Výsledek znáte – odvolán byl pan Pokorný.
Pokud tedy zůstanete, jak bude vypadat vaše další spolupráce s místostarostou Švábem?
V každém případě chci dál prosazovat program strany, za níž jsem kandidoval, to jest ČSSD. Budu prosazovat i koaliční program a pracovat ve prospěch města podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je ale asi také zřejmé, že při případné další spolupráci budu mnohem obezřetnější a toto lze jistě očekávat i ze strany pana kolegy Švába.

Celý obsáhlý rozhovor přinesou zítřejší Rumburské noviny.