weby pro nejsevernější čechy

Birnbaumova madona, příběh jednoho obrazu

Patronkou výstavu betlémů v rumburském muzeu je každoročně Madona od Johanna Birnbauma st. (1793 – 1872) z Jiřetína pod Jedlovou, která láskyplně hledí do srdcí návštěvníků. Její pohled zůstává nezapomenut. Jakoby naléhavě sděloval poselství, že dobro vždy nakonec zvítězí, ač cesta může být strastiplná. Obraz má více než pohnutý osud.

Záchrana vzácného díla se podařila díky knize Natálie Belisové Putování po duchovním panství Krásnolipska. Tam je zmiňována Palmeho kaplička, kterou nechal (na dnešní Pražské ulici) roku 1776 vystavět koželuh Johann Georg Palme. Bývala deset loktů dlouhá a sedm loktů široká. Ovšem v roce 1928 byla bez povolení „rozebrána“, aby uvolnila prostor nové koželužně Adolfa Römische. Ačkoliv měla být dle Römischova slibu znovuvystavena na pozemku Alfreda Hielleho (vila Zámeček), záhadně se při stěhování inventáře na faru ztratil oltářní obraz.

A postavit kapličku bez oltářního obrazu? Ačkoliv i archivář Hanns Reinhold po obraze intenzivně pátral, protože Birnbauma díla toho času mizela z kostelů pro svůj špatný stav a kvalitní malby nahrazovala díla druhořadých umělců, hledání nepřineslo pozitivní výsledek. Avšak v knize zveřejněná fotografie interiéru kapličky nám pomohla k určení obrazu ve sbírce rumburského muzea. Pro vážné poškození musel být náročně restaurován v roce 2004 a krásu můžeme dnes právem obdivovat. Je velmi příjemné mít patronku tak vznešenou a vědět, že tehdejší „čarování“ s obrazem v podstatě zachránilo pro budoucí generace hodnotné umělecké dílo od známého a uznávaného místního mistra.

(výstava betlémů v muzeu trvá, jak je otevřeno najdete tady)