weby pro nejsevernější čechy

Dětské oběti trestných činů budou vyslýchány šetrnějším způsobem

Policie ČR ve spolupráci s rumburskou radnicí zřídila na služebně kriminální policie a vyšetřování v Rumburku speciální výslechovou místnost pro  dětské oběti trestných činů. Na Ústeckém kraji se jedná o druhé takové zařízení, první je v Mostě.Výslechová místnost pro děti má dvě části. Jedna z nich vypadá jako přívětivý dětský pokoj plný hraček, druhá je vybavena moderní sledovací a záznamovou technikou. V této záznamové místnosti výslech dítěte sleduje tým odborníků, zatímco v „dětském pokoji“ je dítě  formou hry a klidného povídání s kriminalistou vyslýcháno.  

Celý projekt je financován z dotace, celkové náklady vyšly na necelých dvě stě tisíc korun.