weby pro nejsevernější čechy

Výroční den zjevení Panny Marie v bazilice ve Filipově

V pátek 13. ledna 2012 ve 4.00 hod. se v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově uskuteční slavnostní poutní mše. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Účast potvrdil také biskup P. Wolfgang Ipolt z Görlitz. Bohoslužby se ve výroční den zjevení Panny Marie ve Filipově zúčastní desítky koncelebrujících kněží z Čech a Německa. Slavností poutní mši navštěvují každoročně o lednovém ránu stovky věřících z Čech, Německa a Slovenska. Poutní chrám spravovaný Římskokatolickou farností Jiříkov se nalézá ve Filipově, místní části Jiříkova, přímo na státní hranici se SRN. Tradice mariánského poutního místa sahá do roku 1866.

Poutníci do Filipova přichází pěšky z Rumburku, Šluknova a dalších obcí Šluknovska a přijíždí autobusy z míst vzdálených stovky kilometrů. „Slavnostní poutní mše v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově se koná každoročně 13. ledna ve výroční den zázračného uzdravení Magdalény Kade,“ uvedl jiříkovský farář P. Jozef Kujan, ředitel salesiánské komunity, která spravuje farnosti v Jiříkově, Rumburku a okolí. Po slavnostní poutní mši svaté ve 4.00 hod. následuje v 9.00 hod. mše svatá v německém jazyce. V 10.30 hod. se koná mše svatá v českém jazyce a v 17.00 hod. pak česko-německá mše svatá. Tradice poutí k Panně Marii Filipovské trvá nepřetržitě od roku 1866 a nepřerušily ji ani desítky let komunistického režimu. V bazilice se po celý rok konají české a německé mše svaté.

„V domku čp. 63 ve Filipově žila těžce nemocná jedenatřicetiletá tkadlena Magdaléna Kade. Ve 4.00 hodiny nad ránem dne 13. 1. 1866 se jí při modlitbě zjevila Panna Maria a přislíbila jí uzdravení. Dosud nevyléčitelně nemocná Magdaléna byla dalšího dne zcela zdráva a znovu mohla začít pracovat. Zemřela roku 1905 ve věku 70 let. K „milostnému domku“, místu zjevení Panny Marie a zázračného uzdravení, začaly putovat zástupy lidí. Následovala četná uzdravení nemocných po přímluvě Panny Marie,“ připomíná historii místa farář P. Jozef Kujan z Římskokatolické farnosti Jiříkov. Na místě zjevení byla nejprve postavena kaple. Na jejím místě vyrostl v letech 1873-1885 monumentální kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Roku 1926 byl chrámu papežem Piem XI. udělen čestný titul basilika minor. Ve 30. letech 20. století patřila bazilika ve Filipově k hojně mariánským poutním místům v diecézi. Poutní místo do roku 1950 spravovali řeholníci z kongregace redemptoristů.

Tagy