weby pro nejsevernější čechy

Tři krizové kresby a jedna navrch od Fefíka

Ačkoli se říká, že hovory o počasí patří mezi nekonfliktní témata, to dnešní není ten případ. Odborně se tento druh srážek označuje „hovna s háčkama“ a nelze o nich hovořit slušně. Vývoj oblačnosti nedovolil našim reportérům vyrazit do terénu, bojí se rýmičky a teplotky, tak otiskujeme alespoň tři, kresby z dnešního Reflexu, které predikují možný vývoj v následujícím „kritickém“ roce. Text Miroslava Cvrčka najdete v Reflexu 1/2012.

Shodou okolností se ke stejnému tématu na podobnou vyjádřil i pan Fefík ve svém newsletteru vysílaném z Bubenče.

Zdá se, že venkov i Praha sdílejí podobné pocity.