weby pro nejsevernější čechy

Podle policejních statistik se Šluknovsko vylidňuje

 Šluknovský výběžek, Rumburk – Přestože jsou lidé ze Šluknovského výběžku polekáni nárůstem přistěhovalců a množstvím cizích lidí, výpisy z matrik a statistiky Ministerstva vnitra zaznamenaly opak. Na Šluknovsku lidí ubývá. Alespoň těch, kteří se zde hlásí k trvalému pobytu.Nejvíce lidí, a to 45, se v průběhu minulého roku odstěhovalo z Krásné Lípy. Naopak, o dalších 23 lidí se rozrostly řady Vilémováků. Pro cizince jsou nejlákavějšími městy Šluknov a Dolní Poustevna, do nichž se jak v loňském, tak i v letošním roce přistěhovalo celkem přes dvě stě lidí cizí státní příslušnosti. V Rumburku se počet trvale přihlášených osob snížil o 41, takže zde k 1. 1. 2012 žije 11 451 lidí včetně cizinců. Celkově v severní části Šluknovského výběžku žije 34 410 lidí, z toho 1521 cizinců. Za pouhých dvanáct měsíců ubylo v tomto regionu 104 osob. K 1. 1. 2011

 

občané ČR cizinci celkem

Dolní Poustevna 1656 230 1886

Doubice 108 1 109

Jiříkov 3917 175 4092

Krásná Lípa 3588 68 3656

Lipová 631 15 646

Lobendava 356 11 367

Mikulášovice 2212 91 2303

Rumburk 10916 576 11492

Staré Křečany 1255 44 1299

Šluknov 5419 256 5675

Velký Šenov 1987 66 2053

Vilémov 902 34 936

Celkem 32947 1567 34514

K 1. 1. 2012 rozdíl

Dolní Poustevna 1661 226 1887 +1

Doubice 107 1 108 -1

Jiříkov 3882 184 4066 -26

Krásná Lípa 3541 70 3611 -45

Lipová 621 15 636 -10

Lobendava 354 11 365 -2

Mikulášovice 2208 89 2297 -6

Rumburk 10907 544 11451 -41

Staré Křečany 1253 42 1295 -4

Šluknov 5456 243 5699 +24

Velký Šenov 1969 67 2036 -17

Vilémov 930 29 959 +23

Celkem 32889 1521 34410 -104