weby pro nejsevernější čechy

Masopust na gymplu ve Varnsdorfu 2012

Masopust je třídenní lidový svátek, Slaví se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust je čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.

Hlavní masopustní zábava začíná o „masopustní neděli“. Oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský bál“, kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.

Vyvrcholením masopustu je ovšem úterý, letos tedy 21. února. Procházet se mají průvody maškar, hraje se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek nemají závazná pravidla; záleží na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Na masopustu je i několik tradičních masek, které se objevují každoročně. Mezi ně patří medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou je tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevuje se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha.

Takže na BGV masopust v úterý 21. února 2012 Pokud bude zájem. Masopust bude hudební a maškarní, od 15.00 do 18.00, kdo chce hrát a zpívat, dostane prostor, bude spousty dobrot, však to vohnoutovsky znáte, budou tématické sekce muziky podle žánrů a let a tříd, bude prezentace školy a akademie, budou dvě taneční zábavy v tělocvičnách, soutěž o nej masku a nej nápad, co bude dalšího záleží jen na vás. Na popeleční středu bude klid, takže nepůjdeme do školy, inu jsme církevní škola a po masopustu začíná doba postní.

Tagy