weby pro nejsevernější čechy

Mimořádné odměny vládních úředníků

ČTK přinesla zprávu, že mimořádné odměny pro zaměstnance úřadu vlády zůstávají tajné, protože premiér Petr Nečas je odmítá zveřejnit. Premiérův úřad naopak zahájil vlastní vyšetřování, jak se na veřejnost dostaly informace o odměnách pro vedoucí Nečasova kabinetu Janu Nagyovou.

Později jsme se v mediích mohli dočíst, že Úřad vlády již zjistil, kdo je odpovědný za odcizení dokumentů z úřadu, včetně výplatních lístků. Mluvčí úřadu Jan Osúch mj. sdělil, že jsou analyzovány následné právní kroky….

Celá tato záležitost mi moc nejde na rozum. O výši citovaných mimořádných odměn si může totiž každý požádat dle z.č.106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ke stejnému závěru dochází i aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu (NSS). Ten judikoval, k nelibosti některých politiků, že žadatel o informace (kterým může být de facto každý) má právo vědět, jaké odměny dostali úředníci.

Soud mj. konstatoval, že zveřejnění výše odměn nijak neporušuje zákon o ochraně osobních údajů. Celou věc tehdy odstartoval občan, který se zeptal magistrátu města Zlína jako povinného subjektu dle z.č.106/1999 Sb., jaké mimořádné odměny dostal v letech 2000 až 2008 vedoucí oddělení informačních systémů. A NSS mu nárok na tuto informaci přiznal.

Pokud se tedy můžeme dozvědět mimořádné odměny vysokých úředníků ve Zlíně, proč bychom nemohli znát výši odměn vedoucích úředníků Úřadu vlády, pane premiére? To má být ona věčně omílaná transparentnost veřejné správy, která je součástí mnoha vládních dokumentů a předvolebních slibů? Nechci být přehnaně jízlivý, ale koaliční partneři, kteří mají otevřenost veřejné správy též ve svých programech, by měli premiéra zdvořile napomenout, aby se zasadil o realizaci ústavního práva na informace i ve vládní praxi. Myslím, že to je úkol jako vyšitý např. pro místopředsedkyní vlády (a též právničku) Karolínu Peake.

Pozornější čtenář si jistě povšiml, že nijak nehodnotím, zda Jana Nagyová (a další vysocí vládní úředníci) dostala odměny právem či nikoliv. Ale stojím si za tvrzením, že občané (daňoví poplatníci) mají právo o těchto odměnách vědět!

(psáno pro otevřete.cz)