weby pro nejsevernější čechy

Rumburskou radnici navštívili příslušníci Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality

Dnes dopoledne si vyžádali příslušníci Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality na městském úřadě v Rumburku materiály týkající se opravy mostků údajně poškozených povodněmi, aby zahájili šetření v této věci. Výběžku.eu to potvrdila tajemnice úřadu Dáša Žáková, tiskový mluvčí útvaru prozatím nechce záležitost komentovat.Stejnou záležitostí se zabývalo i 9.rumburské zastupiterlstvo (13. a 20. října 2011), které uložilo starostovi „Ing. Jaroslavu Sykáčkovi podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s žádostí o prověření procesu postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – opravy povodňových škod – mosty“.Do této chvíle se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k případu nevyjádřil. Tiskový mluvčí úřadu potvrdil přítomnost vyšetřovatelů  na městském úřadě v Rumburku, nespecifikoval ovšem předmět zájmu.Vývoj sledujeme a s nedůvěrou sledujeme zvyšující se hladiny v našich řekách.( zpráva ve stejné věci ćtk)