weby pro nejsevernější čechy

Z hudební minulosti Šluknovska, Igor Heinz

Když „onemocníte“ knihami, těžko se to léčí. Každá další kniha zhoršuje váš stav a způsobuje, že se byty zmenšují.Trošku to možná mohou vyléčit čtečky, přesto ale papírová kniha má pořád zvláštní kouzlo a může to být třeba paperback. Když ale držíte v ruce krásně vypravenou knížku, na kvalitním papíře s kvalitními reprodukcemi, je to pořád jiný level. A když je i text samotný kvalitní a – jaksi – hutný, jsou to Vánoce.

Právě taková je kniha Hudební minulost Šluknovska, na které léta pracoval muzikant a badatel Igor Heinz (kniha samotná má už teď zajímavou historii sama o sobě) a která konečně vyšla zásluhou občanského sdružení Kruhu přátel varnsdorfského Muzea.

Autor sleduje vývoj hudby na území Šluknovského výběžku, resp. na území vymezeném trojúhelníkem měst Děčín – Žitava – Budyšín, protože ono to s těmi hranicemi nebylo posledních tisíci letech vždycky tak, jak jsme zvyklí; začíná ve středověku a končí v roce 1830, kdy byla ve Varnsdorfu uvedena Missa Solemnis.

Důležité je, že každá kapitola, každý směr je uveden poctivou historickou exkurzí, kdy si čtenář může vytvořit představu, za jakých podmínek hudebníci tvořili a interpretovali svá díla.

Značný vliv na jejich tvorbu měli nejenom momentální majitelé panství, ale i církev a Bůh, ke kterému se právě modlili a to, že se tato perspektiva občas měnila, měla vlastně příznivý vliv na pestrost hudební tvorby.

Nemusíme si dělat iluze, že nasbírat materiál k takhle rozsáhlému dílu dalo Igoru Heinzovi opravdu hodně práce, uspořádat materiály a připravit knihu k vydání je za současné situace skutečně heroický výkon.

Pro vaši představu, knihu tvoří šest kapitol: hudba u Berků z Dubé, hudba u Šlejniců, hudba u Kinských, hudba u Dietrichsteinů a Harrachů, hudba u Salmů a hudba u Liechtensteinů, je bohatě ilustrována nejen rytinami panství a tvrzí, ale i faximiliemi notových záznamů a nechybí ani rejstřík a bohatý poznámkový aparát.

Jak je uvedeno výše, knihu vydal Kruh přátel varnsdorfského muzea v nákladu tisíc kusů a ve varnsdorfském muzeu i je i k dostání stejně jako v muzeích, knihkupectvích a informačních střediscích v regionu Šluknovska. Stojí 350 korun českých.

A je to opravdu krásný kousek historie místa kde žijeme, fortelný a poctivý.

I když notové záznamy samotné jsou graficky půvabné, dokážu si představit, že bych si při čtení této knihy poslechl i nahrávky zmiňovaných děl. To by teprve byla pecka!

Tagy