weby pro nejsevernější čechy

Restaurování dekorativní výmalby ambitu Lorety v Rumburku

Pokud ještě stále váháte nad bohatou nabídkou na víkend, je tu zase jedna tisková zpráva, která vás třeba postrčí k rozhodnutí, kam nakonec jít nakouknout. Právě totiž probíhá restaurování malířské výzdoby ambitu Lorety v Rumburku, a to přímo před očima návštěvníků.
Přímo před očima návštěvníků barokní Lorety v Rumburku se od července restauruje část původní výmalby ambitu. Práce na obnově dekorativní nástropní a nástěnné výzdoby křížové chodby probíhají až do poloviny října. Zatímco vlastní ambit pochází z poloviny 18. století, uceleně byl vymalován teprve počátkem 20. století. Více než 110 let starým malbám od akademického malíře Josefa Neumanna ml. z Horního Jindřichova navrací původní podobu akademický malíř Martin Martan z Prahy. Na klenbách křížové chodby se znovu objevují iluzivní rozety, rokokové mušle a geometricky ztvárněné rostlinné motivy se zlacenými detaily. Část restaurovaných maleb se návštěvníkům představí již v sobotu 15. září 2012 při hudebních a divadelních Loretánských slavnostech 2012. Obnovu rumburské Lorety ve výši 730 000 Kč v roce 2012 podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Biskupství litoměřické, Město Rumburk a Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. Dokončení restaurování dekorativní výmalby ambitu si vyžádá 3 167 000 Kč.

V sobotu 15. září bude pro veřejnost zpřístupněna rovněž restaurovaná kaple Svatých schodů. V 11.30 h. ji požehná Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický. „Poutní kaple z roku 1770 se restaurovala v letech 2007-2012, kdy byla zachráněna malířská výzdoba, ošetřeny dřevěné konstrukce a obnovena fasáda objektu. Na své místo ve výklencích ústředního schodiště se vrátila i restaurovaná unikátní skupina vysmívajících se Židů od západočeského malíře Eliase Dollhopfa. Opraveny byly boční liturgické prostory Boží hrob a výjev Posmívání se Kristu. Celkově stálo restaurování poutní kaple Svatých schodů 4 132 000 Kč,“ vysvětlil páter Jozef Kujan SDB ze salesiánské komunity, která spravuje římskokatolické farnosti v Rumburku a okolí. Podrobnosti o historii a výzdobě rumburských Svatých schodů se návštěvníci dozvědí z nově vydané dvanáctistránkové česko-německé brožury.

Rozlehlým, celoročně přístupným loretánským areálem v Rumburku ročně projde na 8 000 návštěvníků. Kromě běžných prohlídek jsou pro ně připraveny stálé expozice o historii Lorety, kapucínského kláštera a loretánského podzemí. V křížové chodbě se odehrávají krátkodobé výstavy a v přilehlém klášterním kostele sv. Vavřince koncerty. Vyhledávané jsou noční prohlídky s průvodcem. O celkovou záchranu barokního skvostu severních Čech usiluje od roku 1996 vlastník objektu, Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk. Záchranné práce v rumburské Loretě zatím přišly na 23 000 000 Kč.

Text a foto Klára Mágrová

Tagy