weby pro nejsevernější čechy

Kdo z vás to má?

To si právě teď může říkat skupina školáků ze ZŠ Jiříkov, jejichž výtvory literární i výtvarné se staly součástí sborníku První setkání / Prěnje zetkanje / Das erste Treffen. V pátek 23. března 2012 dorazili v doprovodu učitelky Miroslavy Kubešové do městské knihovny ve Varnsdorfu na vyhodnocení školního kola literární soutěže „Lužičtí Srbové známí, neznámí“. Oceněných bylo plno, k největším trofejím ale dozajista patří autorské výtisky zmíněného sborníku, z něhož autoři na ukázku četli svá díla a dílka. Seznam za školní kolo soutěže vypadá takto – čestná uznání Tereza Barcalová a Nikola Opltová, třetí cena Zdeněk Růžička, Michaela Kohoutová, Kristýna Horáková a Roman Macek, druhé místo Tomáš Altman a první cenu získal Martin Mrvaň. Plus Sandra Hübschmanová za regionální kolo loňského ročníku.

Tříletý projekt je finančně podpořený Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. Projekt „Městská knihovna Varnsdorf – Setkávání přes hranice“ si klade za cíl zprostředkovat lidem žijícím po obou stranách hranice vzájemnou kulturní výměnu a výměnu informací formou přednášek, besed, kulturních pořadů (literárních čtení, výstav, koncertů) a umožnit prezentaci amatérských umělců a jejich setkávání s širokou veřejností. Partnery projektu jsou: Město Varnsdorf (lead partner), Městská knihovna Varnsdorf a Zwjazk serbskich wuměłcow Budyšin.

Tagy